مدرس آموزش Mbti ام بی تی آی درون گرایی و برون‌گرایی در جامعهٔ کنونی، سازمان‌ها به دنبال راه‌حل‌هایی هستند تا بتوانند با چالش‌های مختلفی که در محیط کسب‌وکار وجود دارند، از جمله تیم‌های متنوع و پیچیده، کارایی و عملکرد خود را بهبود بخشند. یکی از ابزارهای مؤثر در این زمینه، استفاده از مدل MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) است. به بررسی تأثیر و کاربردهای مدرسان آموزش MBTI برای توسعهٔ پرسنل سازمان‌ها می‌پردازیم.

بدانید که “مدرس آموزش MBTI” می‌تواند به عنوان یکی از انتخاب‌های مناسب برای تدریس و آموزش پرسنل در بازاریابی، فروش، تبلیغات، ارتباط موثر، مذاکره سازمان‌ها شما باشد. این مدرس، با دانش و تخصص خود در حوزه MBTI، می‌تواند به طور مؤثری در فرایند توسعهٔ فردی و گروهی پرسنل سازمان‌ها مشارکت کند.

اهمیت تدریس شخصیت شناسی ام بی تی آی :

MBTI یک مدل روان‌شناسی است که بر اساس نظریهٔ ژوآنگ، شخصیت افراد را بر اساس چهار بعد اساسی، یعنی تمایل به داخل یا بیرون بودن (Extraversion/Introversion)، حس و استدلال (Sensing/Intuition)، احساسگری یا تفکر (Feeling/Thinking) و دسته‌بندی یا مشاهده (Judging/Perceiving) مشخص می‌کند. با استفاده از MBTI، افراد می‌توانند با شناخت بهتر خود و دیگران، در فرایندهای تصمیم‌گیری، ارتباطات و همکاری‌های گروهی بهبود قابل‌توجهی را تجربه کنند.

نقش مدرس آموزش MBTI:

مدرس آموزش MBTI نقش کلیدی در فرایند آموزش و ارتقای آگاهی پرسنل سازمان‌ها دارد. این مدرس با ارائه مبانی و اصول MBTI به پرسنل، آن‌ها را قادر می‌سازد تا شناخت بهتری از خود و دیگران پیدا کنند و از طریق این شناخت، در فرایندهای مختلفی مانند تیم‌سازی، رهبری و حل مسئله بهبود یابند. همچنین، این مدرس با بهره‌گیری از روش‌های تدریس مناسب، تعاملات گروهی و فعالیت‌های کاربردی، افراد را در جهت توسعهٔ مهارت‌های لازم برای بهره‌وری بیشتر و بهتر در محیط کار هدایت می‌کند.

 

آموزش حرفه ای MBTI در سازمان

سرفصل دوره شخصیت شناسی ام بی تی آی :

دورهٔ مدرس آموزش MBTI شامل موارد زیر است:

معرفی MBTI و اصول اساسی آن

تاریخچه و پیشینه MBTI

توضیح دربارهٔ بُعدهای MBTI و نوع‌شناسی شخصیت

مفهوم تاب‌آوری در MBTI

شناخت ابعاد MBTI و تأثیر آن در روابط افراد

تمایل به داخل یا بیرون بودن (Extraversion/Introversion)

حس و استدلال (Sensing/Intuition)

احساسگری یا تفکر (Feeling/Thinking)

دسته‌بندی یا مشاهده (Judging/Perceiving)

تأثیر MBTI در تیم‌سازی و مدیریت تیم‌ها

تشخیص نقاط قوت و ضعف افراد در تیم

بهره‌گیری از تفاوت‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و حل مسئله

ارتقای همکاری و ارتباطات مؤثر در تیم

استفاده از MBTI در رهبری و مدیریت سازمان

شناخت سبک‌های رهبری بر اساس MBTI

توانایی انتخاب و توسعهٔ رهبران مؤثر

استفاده از MBTI در تشکیل تیم‌های کارآمد

تطبیق MBTI با نیازهای سازمان‌ها

تدوین برنامه‌های آموزشی مبتنی بر MBTI برای سازمان‌ها

ارزیابی و پیش‌بینی توسعهٔ پرسنل با استفاده از MBTI

مدیریت تغییرات سازمانی با توجه به MBTI

نتیجه‌گیری آموزش شخصیت شناسی :

استفاده از مدرس آموزش MBTI می‌تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند برای توسعهٔ پرسنل سازمان‌ها باشد. با ارائه مفاهیم و اصول MBTI و توجه به نیازهای سازمان‌ها، این مدرس قادر است پرسنل را در جهت بهبود روابط، همکاری و بهره‌وری هدایت کند. بهره‌گیری از مدرس آموزش MBTI برای سازمان‌ها می‌تواند بهبود قابل‌توجهی در عملکرد و موفقیت آن‌ها به همراه داشته باشد.

mbti چیست و چه معنایی دارد؟

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) یک ابزار شناختی است که برای بررسی و تجزیه و تحلیل اختلاف‌های شخصیتی افراد استفاده می‌شود. این ابزار براساس تئوری‌های پیشرفته روانشناختی توسعه یافته است و به افراد کمک می‌کند تا بهترین شیوه‌های تعامل با محیط و دیگران را درک کنند. MBTI چهار ابعاد اصلی شخصیتی (تجزیه و تحلیل ترجیحات) را مورد بررسی قرار می‌دهد: تمایل به درون‌گرایی یا برون‌گرایی (I or E)، تمایل به حسی یا معنوی (S or N)، تصمیم‌گیری توجه به حس یا منطق (T or F)، و نهایتاً تمایل به برنامه‌ریزی یا شهودی (J or P). این ابزار افراد را در 16 نوع شخصیتی مختلف قرار می‌دهد که هرکدام نماینده ترکیبی از ترجیحات فوق‌الذکر هستند. MBTI به افراد کمک می‌کند تا شناخت بهتری از خود و دیگران پیدا کرده و درک عمیق‌تری از تفاوت‌های شخصیتی و رفتارها داشته باشند که می‌تواند در تعاملات شخصی، تیمی و حرفه‌ای بهره‌وری و اثربخشی را افزایش دهد.

mbti چگونه با درون گرایی و برون گرایی مرتبط است؟

MBTI به طور مستقیم با درون‌گرایی و برون‌گرایی ارتباط دارد، زیرا یکی از ابعاد اصلی این ابزار به تمایل فرد به درون‌گرایی یا برون‌گرایی می‌پردازد. این ابعاد شخصیتی نشان می‌دهد که فرد به چه میزان به انرژی از داخل خود و یا از تعامل با محیط بیرونی خود برای تجدید انرژی نیاز دارد. افراد درون‌گرا (Introverted) تمایل دارند انرژی خود را از درون بدست آورند و با تمرکز بر داخلی‌ها و افکار خود به تعامل با محیط خارجی نیاز کمتری دارند. به عبارت دیگر، آنها انرژی را با آرامش و تمرکز درونی تجدید می‌کنند. از سوی دیگر، افراد برون‌گرا (Extraverted) نیاز دارند تا انرژی خود را از تعامل با دیگران و محیط خارجی به دست آورند. آنها با شرکت در فعالیت‌ها و تعامل با دیگران انرژی خود را تجدید می‌کنند. این تمایل به درون‌گرایی یا برون‌گرایی تأثیر بسیاری بر روی رفتارها، تصمیم‌گیری‌ها و ترجیحات فردی دارد و از این رو، MBTI از طریق ارتباط با این ترجیحات، به درک بهتری از درون‌گرایی و برون‌گرایی افراد کمک می‌کند.

آیا mbti تنها به تفکیک افراد به درون‌گرا و برون‌گرا می‌پردازد یا به جنبه‌های دیگر شخصیت نیز توجه دارد؟

MBTI تنها به تفکیک افراد به درون‌گرا و برون‌گرا محدود نمی‌شود، بلکه به جنبه‌های دیگر شخصیت نیز توجه دارد. این ابزار شناختی به طور جامع‌تر، چهار بعد اصلی شخصیتی (تجزیه و تحلیل ترجیحات) را شامل می‌شود: درون‌گرایی یا برون‌گرایی، حسی یا معنوی، تصمیم‌گیری توجه به حس یا منطق، و نهایتاً برنامه‌ریزی یا شهودی. این بعدها به ترتیب مشخص کننده تمایل‌ها و ترجیحات فرد در تعامل با محیط، جمعیت‌ها و اطلاعات را نشان می‌دهند. به علاوه، MBTI به تحلیل شیوه‌های تصمیم‌گیری (تمایل به تصمیم‌گیری به حس یا منطق) و نیز نحوه ترجیح در مدیریت زمان (برنامه‌ریزی یا شهودی) نیز می‌پردازد. بنابراین، این ابزار نه تنها درون‌گرایی و برون‌گرایی را بررسی می‌کند، بلکه به تفکیک ترجیحات شخصیتی در زمینه‌های متنوعی از جمله تصمیم‌گیری، مدیریت زمان و تعامل با دیگران نیز می‌پردازد.

چگونه می‌توان از آموزش Mbti در درون‌گرایی و برون‌گرایی بهره‌برداری کرده و این دانش را در زندگی روزمره‌ام اعمال کنم؟

استفاده از دانش به دست آمده از آموزش MBTI به منظور بهره‌برداری از درون‌گرایی و برون‌گرایی می‌تواند به طور قابل توجهی به تعاملات روزمره و بهبود روابط فردی کمک کند. با درک بهتری از خود و دیگران، می‌توانید راحت‌تر تشخیص دهید که کدام افراد در اطرافتان به درون‌گرایی تمایل دارند و کدام‌ها به برون‌گرایی، و به موقع واکنش‌های خود را تطبیق دهید. همچنین، این دانش به شما کمک می‌کند تا بهترین روش‌ها برای ارتباط با دیگران با توجه به ترجیحات شخصیتی‌شان را شناسایی کنید. با استفاده از اصول MBTI، می‌توانید بیشترین بهره‌وری را از تعاملات گروهی و تیمی کسب کنید و به شکل بهتری با همکاران، دوستان و خانواده‌تان همکاری کنید. به علاوه، این دانش به شما کمک می‌کند در موقعیت‌های تصمیم‌گیری موثرتر عمل کنید، زیرا تفهیم بهتری از ترجیحات شخصیتی‌تان و افراد دیگر دارید. با اعمال این دانش در زندگی روزمره‌تان، می‌توانید تعاملات خود را بهبود دهید و به شکل بهتری با محیط اطرافتان ارتباط برقرار کنید.

این ویدئو ارتباطی به به موضوع این صفحه ندارد و فقط نمونه تدریس بهزاد حسین عباسی در مورد یکی از مباحث مدیریت است که کنترل هوش هیجانی پرسنل نام دارد، به این دلیل این ویدئو در این صفحه قرار گرفته است تا با متد تدریس ایشان آشنا شوید.