دات نت نیوک

مدرس و مشاور دیجیتال مارکتینگ

نیاز به یادگیری مادام‌العمر

SuperUser Account 0 200 رتبه مطلب: بدون رتبه

از نظر خیلی از افراد، نیاز به یادگیری مادام‌العمر، به یک واقعیت پذیرفته شده در زندگی کاری تبدیل شده است. جوانان دائما «فرصت یادگیری» را اولویت شماره یک دلیل انتخاب و ترجیح یک شغل نسبت به شغلی دیگر معرفی می‌کنند.

نگرشی جدید در مدیریت نیروی کار

SuperUser Account 0 212 رتبه مطلب: بدون رتبه

نویسنده: Tammy Erickson مترجم: مریم رضایی منبع: London Business School : همه انسان‌ها به نوعی احساس امنیت مالی نیاز دارند؛ اطمینان از اینکه به اندازه کافی درآمد داشته باشند تا زندگی خودشان و خانواده‌شان در سال‌های آینده تامین شود. اما عقیده افراد در مورد اینکه چه چیزی به آنها این حس امنیت را می‌دهد، طی دهه‌های اخیر تغییرات چشمگیری کرده است

به چالش کشیده شدن مدیران و کارکنان

SuperUser Account 0 151 رتبه مطلب: بدون رتبه

همان طور که ارزش قائل شدن برای کارکنان و نگاه کردن به آنها به‌عنوان یک انسان و اتخاذ رویکرد اخلاق مدارانه در محل کار دارای اهمیت و پیامدهای مثبت فراوانی است به همان اندازه، به چالش کشیدن دیگران و تشویق آنها برای به چالش کشیدن خود نیز می‌تواند کمک زیادی به ایجاد و تقویت روابط مبتنی بر اعتماد بین روسا و کارکنان کند،

چگونه می‌توان یک رئیس خوب بود؟

SuperUser Account 0 221 رتبه مطلب: بدون رتبه

مترجم: سید‌حسین علوی لنگرودی/ alavitarjomeh@gmail.com منبع: HRM : در بخش نخست این مطلب گفته شد که کارکرد اصلی یک رئیس، مدیر یا رهبر تجاری چیزی نیست، مگر هدایت تیم‌های کاری برای دستیابی به نتایج مطلوب.

RSS
12345678910انتها

مدرس و مشاور بازاریابی فروش دیجیتال مارکتینگ مدرس مذاکره

 

 

 

 

 مشاور دیجیتال مارکتینگ

بهزاد حسین عباسی مدرس دوره های دیجیتال مارکتینگ در ۲۷۳۰ سازمان خصوصی و دولتی بوده و همچنین مدرس دوره های مدیریت دانشگاه تهران - دانشگاه علامه - دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه علمی کاربردی - دانشگاه تربیت مدرس دانشکده کارآفرینی - اتاقهای بازرگانی - پارکهای علمی و فناوری - مراکز آموزش بازرگانی - مدیریت تحقیقات صنعتی - بانکهای دولتی  و خصوصی 

و موسسات آموزش خصوصی و دولتی هستند که بخش کوچکی از این سوابق 18 ساله را در تصویر زیر شاهد خواهید بود.

 دکترای حرفه ای بازاریابی DBA و MBA بازاریابی -  فوق لیسانس تجارت الکترونیک- لیسانس تبلیغات - فوق دیپلم تبلیغات و بازاریابی - دیپلم کامپیوتر

مشاوره مدیریت مشاوره بازاریابی مشاوره دیجیتال مارکتینگ مشاوره فروش