دات نت نیوک
X

مشاوره منابع انسانی

بهزاد حسین عباسی مشاوره منابع انسانی

موجودیت سازمانها بر پایه منابع مختلفی نظیر منابع انسانی ، منابع مالی ، مواد اولیه ، تجهیزات ، اطلاعات و دانش و ... تشکیل شده است. مدیران با ایجاد هماهنگی و هدایت این منابع سازمان را در مسیر اهداف حرکت می دهند. در بین این منابع منابع انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، زیرا مولفه اصلی شکل گیری هر سازمان کارکنان آن سازمان بوده و علاوه براینکه انسان از پیچیدگی بیشتری نسبت به سایر منابع برخوردار است می تواند تاثیر زیاد و در برخی موارد غیر قابل پیش بینی بر سایر منابع نیز داشته باشد.
فرآیندهای مدیریت منابع انسانی سعی دارند بهترین شیوه را برای جذب ، بکار گیری ، توسعه و نگهداری نیروی کار را در اختیار سازمانها قرار دهند.
در گذشته صرفا کنترل منابع انسانی از طریق حضور و غیاب و کنترل انجام وظایف مورد نظر سازمانها قرار داشت لیکن با گذشت زمان ، رهبری نیروی انسانی برای پاسخگویی به نیازهای پیچیده سازمانها در حوزه مدیریت منابع انسانی از پارامترهای مختلفی تشکیل شده و نظریه ها و مدلهای بسیار متنوعی در این حوزه ارائه شده است.
استقرار نظام جامع مدیریت منابع انسانی
در این روش مشاور کلیه فرآیندهای مورد نیاز برای مدیریت نیروی انسانی را طراحی نموده و مهارتهای لازم برای اداره سیستم طراحی شده را در سازمان کارفرما ایجاد می نماید که برخی از بخشهای آن به شرح زیر است:
- طرحریزی سیستم برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
- طرحریزی ساختار سازمانی
- طرحریزی سیستم های تحلیل شغل و تدوین شرح شغل و تشکیل تیم های کاری
- طرحریزی سیستم های  کارمند یابی ، انتخاب و جذب نیروی انسانی
- طراحی فرآیند توسعه منابع انسانی شامل آشناسازی ، اجتماعی کردن ، آموزش و بهسازی کارکنان ، و ترسیم مسیر پیشرفت شغلی، استقرار سیستم های گردش شغل و توسعه شغل
- طراحی سیستم انگیزش کارکنان شامل ایجاد سیستم های ارزیابی عملکرد ، ایجاد نظام های پاداش دهی و جبران خدمات و ... ( بر مبنای مدلهای مختلف نظیر پرسنل اسکورد کارد -  PSC – کارتهای تشویق و ....)
- طراحی فرآیندهای حفظ و نگهداری کارکنان شامل ایجاد برنامه های ایمنی ، ایجاد نظام ارتباطات داخلی ، طرحریزی نظام مدیریت بازخورد کارکنان و ....
- اجرای آموزشها، انجام تمرین های آزمایشی و مشاوره های مورد نیاز جهت توسعه قابلیت های مدیران سازمانی برای اداره این سیستم.

مشاوره دیجیتال مارکتینگ مشاوره بازاریابی مشاوره فروش مشاوره بازاریابی مشاور مدیریت

ما کی هستیم و چرا با ما کار میکنید؟

مشتریان راضی بهزاد حسین عباسی  |   افتخارات کسب شده  |  مصاحبه بهزاد حسین عباسی در رسانه ها  |  گالری تصاویر  |  آرشیو کامل فیلم آموزش مدیریت 

شماره تماس جهت مشاوره و تدریس  | 09128724677 | 09121724677 

مشاوره مدیریت مشاوره بازاریابی مشاوره دیجیتال مارکتینگ مشاوره فروش