مشاوره مدیریت فروش اینترنتی با بهزاد حسین عباسی

مشاوره مدیریت فروش اینستاگرام مشاور فروش به عنوان واسطه ای بین شرکت و مشتری قرار دارد و به دنبال برقراری ارتباط تجاری بلند مدت بین طرفین است. مشاور فروش در جایگاه خود می تواند به عنوان راهنما کننده یک شخص یا یک سازمان فعالیت داشته باشد. مشاور فروش می تواند به صورت ساعتی، پروژه و یا استخدامی در خدمت شرکت ها و سازمان ها قرار گیرد. وظیفه اصلی یک مشاور فروش شناخت نیازهای مشتریان و جمع آوری اطلاعات مربوطه در حیطه محصولات و خدمات شرکت است.

مشاور فروش اینترنتی کیست؟

مشاور فروش باید توانایی شناخت دقیق و درک نقاط قوت و ضعف خدمات و محصولات شرکت را داشته باشد.

مشاور فروش باید تکنیک های فعلی فروش سازمان را بررسی و آن ها را با تکنیک های مناسب و بهینه تری جایگزین نماید.

مشاور فروش باید استراتژی های آموزشی تیم فروش را مشخص و بر مبنای آن برنامه ریزی آموزشی برای مدیران فروش تبیین نماید.

پیشنهاد راهکارهایی در جهت افزایش اعتماد و اطمینان مشتریان به سازمان.

مشاور فروش وظیفه همکاری در مصاحبه و استخدام نیروهای فروش را برعهده دارد.

آموزش تخصصی تیم فروش در صورت توافق طرفین بر عهده مشاور فروش خواهد بود.

مشاور فروش باید طرح ها و برنامه های فروش تدوین شده را طبق برنامه جامع فروش سازمانی اجرا و ارزیابی نماید.

کلیه فعالیت های تیم فروش باید با هدف افزایش فروش زیر نظر مشاور فروش باشد.

جلسات تصمیم گیری و مشورت با حضور مدیران سازمانی برگزار شود.

هدف گذاری در فروش و قیمت گذاری محصولات و خدمات با توجه به چارچوب ها و بودجه سازمانی تعیین می شود.

بررسی و تحلیل رقبا و بازار و پیش بینی رفتار آنها در آینده توسط مشاور فروش و بازاریابی صورت می گیرد.

مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام

مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام

مشاوره مدیریت فروش چیست؟

مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام مشاوره فروش به معنی تبیین و تدوین استراتژی های فروش و بازاریابی، مهندسی فروش، عارضه یابی فرآیند فروش، قیمت گذاری، تعیین اهداف و استراتژی ها، کشف بازارهای جدید، بررسی وضعیت رقبا، تدوین نقشه راه تیم فروش، آموزش تیکنیک های حرفه ای فروش، ارتباط موثر با مشتریان و ایجاد مشتریان وفادار و … است.

کسب و کارهایی که در بخش فروش خود دچار بحران شده اند با بهره گیری از خدمات مشاوره فروش می توانند تاکتیک ها و استراتژی های مناسبی را در برخورد با بازار و مشتریان اتخاذ کنند.

وظایف مشاور فروش Sales Consultant Job Description

وظایف مشاور فروش بنا به نیاز و توافق طرفین قرارداد تعیین می شود.ولیکن یک مشاور فروش می تواند کار های زیر را انجام دهد و در شرح وظایف او باشد.

 • مصاحبه و استخدام فروشنده های حرفه ای Sales Team Interview and Recruitment
 • تشکیل تیم فروش Sales Team Building
 • آموزش تیم فروش توسط مشاور فروش sales Training
 • تدوین طرح و برنامه جامع فروش Sales Plan
 • اجرای طرح و برنامه فروش Sales Plan Execution
 • مدیریت تیم فروش Sales Management
 • نظارت بر فعالیت های کل تیم فروش با هدف افزایش فروش Sales Team Activity Supervision
 • آموزش سرپرستان و مدیران تیم فروش Sales Managers and Supervisors Training
 • پیش بینی علمی و تجربی فروش Sales Forecast
 • جلسات مکرر تصمیم گیری و مشورت با مدیران ارشد و مدیر عامل شرکت Meeting and Consultations with Senior Managers
 • هدف گذاری فروش Sales Target
 • قیمت گذاری محصولات و خدمات با مشورت مشاور بازاریابی و مدیریت شرکت Pricing Strategies
 • بررسی آنالیز بازار Market Analysis
 • بررسی و آنالیز رقبا Competitor Analysis
 • بررسی و آنالیز و برنامه ریزی برای کانال های فروش Sales channel
 • برنامه توسعه کانال های فروش جهت افزایش فروش شرکت Sales Development
مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام

مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام


مشاوره مدیریت فروش در کسب و کار و فرایندها

نکات طلایی مشاوره مدیریت فروش

 • شناخت مزایای محصولات سازمان
 • تدوین استراتژی فروش
 • تبیین مشتریان و بازارهای هدف و چگونگی جذب مشتری
 • آموزش نیروهای فروش مطابق با استراتژی های تدوین شده
 • گسترش شبکه ارتباطی سازمان با افراد
 • بررسی وضعیت کنونی بازار
 • بررسی جایگاه شرکت و رقبا در بازار
 • ایجاد نوآوری در محصولات و خدمات سازمان

انتخاب مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام حرفه ای بر اساس چه پارامترهایی انجام می شود؟

 • بودجه سازمان
 • رزومه کاری مشاور
 • تحصیلات مرتبط مشاور فروش
 • سوابق و تجربه کاری موفق
 • اعتماد کارفرما به مشاور فروش
مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام

مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام

جدیدترین روش های مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام

 • برقراری روابط بلند مدت با مشتریان
 • ایجاد ساختار سازمانی چابک و پویا
 • حذف موانع عملکردی درون سازمانی
 • استفاده از فناوری های جدید برای موفقیت در فروش
 • ارزیابی عملکرد کارشناسان فروش در فعالیت ها و نتایج
 • استفاده از نظرات مشاور فروش در تصمیم گیری های سازمانی
مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام

مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام

پایه های اصلی مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام 

نواوری
تکنولوژی
رهبری

خدمات مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام شامل چه مواردی است؟

 • مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام ارائه تجربیات علمی و راه حل های عملی به سازمان ها بر اساس استراتژی های تدوین شده
 • آموزش حرفه ای مدیران و کارشناسان فروش سازمان
 • مهندسی فروش و تحلیل فرآیند فروش
 • آموزش تکنیک های فروش به منظور موفقیت تیم فروش سازمان
 • تمرکز بر توانایی های تیم فروش و سازمان
 • تبیین نقشه راه برای جلوگیری از عدم موفقیت تیم فروش
 • تدوین و اجرای استراتژی های فروش
 • مشاوره بازاریابی و برندینگ
 • مشاوره فروش حرفه ای
 • آسیب شناسی علل کاهش فروش
 • مشاوره در انتخاب و جذب اعضا تیم فروش
 • تعیین شاخص های عملکردی و کنترل آن در سازمان
 • بازارسنجی و تحلیل ورود به بازارهای جدید
 • تدوین برنامه جامع فروش
 • مشاوره در خصوص انتخاب کانال های توزیع محصولات و خدمات سازمان
 • طراحی ارزش پیشنهادی برای مشتریان
 • قیمت گذاری پویا
مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام

مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام

اهمیت آموزش مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام ❤️در رونق کسب و کار

مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام ❤️ اهمیت آموزش فروش از آن جهت است که می تواند تاثیر مستقیم بر موفقیت و عدم موفقیت کسب و کار داشته باشد. وجود یک فروشنده حرفه ای در زمان و مکان مناسب و ارایه توضیحات و راه حل لازم به مشتری میتواند، تضمین کننده بقای کسب و کار شما باشد. پس اهمیت آموزش فروش را به پرسنل خود دست کم نگیرید و همواره سعی کنید فروشنده حرفه ای را پرورش دهید.

اهمیت آموزش فروش و پرورش فروشنده حرفه ای از آن جهت دارای اهمیت است که مشتری اولین برخورد را با فروشنده دارد و در واقع باید گفت اولین و مهمترین مهره برای سود و زیان کسب و کار شما فروشنده می باشد. چه بسیار کسب و کار های بزرگی که با ناشی گری فروشندگان ورشکست شدند و چه بسیار کسب و کارهای کوچکی که با اهمیت دادن به آموزش فروش و فروشنده حرفه ای به سود های کلان دست پیدا کرده اند.

مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام

مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام

اهمیت آموزش فروش و تعریف فروش – مشاور فروش

مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام هر چه از اهمیت وجود یک مشاور فروش در شرکت بگوییم کم گفته ایم.

هزینه استخدام یک مدیر فروش با بالای ده سال سابقه کاری و تحصیلات مرتبط بالاست.

بنا براین بسیاری از شرکت ها مشاور فروش پاره وقت دارند.

استخدام مشاور فروش از لحاظ اقتصادی به نفع شرکت است زیرا دستمزد یک مشاور فروش که پاره وقت کار می کند پایین تر از همان فرد متخصص است.

اگر به عنوان مدیر فروش تمام وقت کار کند. بنابراین مشاور فروش می تواند راه حل خروج از بحران برای بسیاری از شرکت ها باشد.

مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام

مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام

مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام

مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام برای درک اهمیت آموزش فروش در ابتدا باید معنی فروش را به درستی درک کرد.

شاید برای فروش بتوان تعاریف مختلفی را ارائه دارد اما در هر حال یک مفهوم اساسی در همه ی آنها وجود دارد.

منظوراز فروش یعنی بکار بردن استراتژی و یا راهکاری که بتواند به شرکت و کسب کار کمک کند تا به اهداف خود برسد.

این فعالیت باید به گونه ایی باشد که منجر به افزایش سود بیشتر برا ی شرکت گردد و یا اینکه در معرفی کردن مارک و برند مربوط به شرکت گامی را به جلو بردارد.

برای آموزش یک فروشنده حرفه ای در ابتدا باید این مفهوم از فروش را به وی کاملا آموزش داد تا بتواند به درستی در راستای اهداف شرکت مشتری را هدایت کند.

مشاوره مدیریت فروش در کسب و کار و فرایندها

اصطلاحات مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام به زبان انگلیسی برای مشاور فروش بین الملل

فروش به زبان انگلیسی Sales

مشاور ارشد فروش Senior Sales Advisor – Senior Sales Consultant
مشاور فروش به زبان انگلیسی Sales Consultant – Sales Advisor
مشاوره فروش به زبان انگلیسی Sales Consulting
مدیریت فروش به انگلیسی Sales Management
معاون دپارتمان فروش به انگلیسی Deputy Head of Sales Department

مدیر دپارتمان فروش Head of Sales Department
مدیر ارشد فروش Sales Director – Sales Chief Officer (SCO)
کانال های فروش به انگلیسی Sales Channel
مدیر فروش به زبان انگلیسی Sales Manager
سرپرست فروش Sales Team Leader – Sales Supervisor
کارشناس ارشد فروش Senior Sales Specialist – Senior Sales Expert
کارشناس فروش Sales Specialist – Sales Expert
مهندس فروش Sales Engineer

فروشنده Seller

نیروی فروش Sales Force
نماینده فروش Sales Rep – Sales Representative
دستیار فروش Sales Assistant
فروشندگان Sales People
عامل فروش Sales Agent
کارمند فروش Sales Clerk
تخفیفات فروش به زبان انگلیسی Sales Promotion
دفتر فروش Sales Office

گفتگو برای تشویق و ترغیب به خرید کالا یا محصول به زبان انگلیسی Sales Pitch

فروش سرد به زبان انگلیسی Cold Sales
فروش گرم به زبان انگلیسی Warm sales
برنامه و طرح فروش به زبان انگلیسی Sales Plan
پیش بینی فروش به زبان انگلیسی Sales Forecast
هدف فروش به زبان انگلیسی Sales Target

مبلغ فروش Sales Amount – Amount of Sales
مقدار فروش Sales Volume
تعداد فروش Number of Sales
تفاهم نامه فروش به زبان انگلیسی Sales Agreement

مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام

مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام

قرارداد فروش به زبان انگلیسی Sales Contract
بودجه فروش به زبان انگلیسی Sales Budget
دپارتمان فروش به زبان انگلیسی Sales Department
تیم فروش Sales Team
آنالیز فروش به انگلیسی Sales Analysis

خدمات پس از فروش به زبان انگلیسی After Sales Services

رضایت مشتری به انگلیسی Customer Satisfaction
نگهداشت مشتری به انگلیسی Customer Retention
جذب مشتری به انگلیسی Customer Attraction
بازار هدف به انگلیسی Target Market

مشاوره مدیریت فروش در کسب و کار و فرایندها

مخاطب هدف Target Audience
مشتریان Customers – Clients
مشتری Customer – Client
مصرف کننده به زبان انگلیسی Consumer
کالا Goods
خدمت Service
مشاور مدیریت به زبان انگلیسی Management Consulting
فروختن به زبان انگلیسی Selling
بفروش یا فروختن (فعل زمان حال) به زبان انگلیسی Sell

مشاوره مدیریت فروش در کسب و کار و فرایندها


فروخت (فعل زمان گذشته) به زبان انگلیسی Sold
فروخته شد Sold Out
تکنیک های فروش Sales Techniques
مالیات به انگلیسی Tax
پیش فاکتور pro forma invoice
فاکتور فروش Sales invoice
سرنخ فروش Sales Lead
ابزار فروش Sales Tool

مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام

مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام

یک مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام حرفه ای و خوب چند ویژگی اساسی زیر را دارد:

 • محصول و بازار سازمان شما را به خوبی می شناسد.
 • مشاور صاحب کسب و کاری موفق است که فروش خوبی در آن وجود دارد.
 • پیش از این مشاور فروش از ترفندهای پیشنهادی به شما استفاده کرده باشد.
 • مشاور فروش خوب شخصی است که بتواند در موقعیت های متفاوت خودش را جای شما بگذارد.
 • با شرایط بومی منطقه کسب و کار مورد نظر آشنایی داشته باشد.
 • در حیطه تخصصی بازاریابی حرفه ای عمل کند.
 • اقتصاد منطقه ای را به خوبی درک و تحلیل کند.
 • آینده نگری و بررسی جریانات و روندهای بازار را مدنظر داشته باشد.
 • یک مشاور فروش باید پر از اطلاعات و دانش به روز باشد.
 • مهمترین ویژگی یک مشاور فروش خوب این است که برنامه اجرایی داشته باشد.
مشاوره مدیریت فروش در کسب و کار و فرایندها

سوالاتی در زمینه های زیر می تواند عیار مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام سازمان شما را بسنجد!

استراتژی فروش
مهندسی فروش
عارضه یابی فرآیند فروش
جایگاه رقبا و بازار هدف
برنامه های آموزشی مناسب
چگونگی برقراری ارتباط موثر با مشتریان
پیگیری فرآیند فروش

مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام

مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام

گام های فرآیند دریافت خدمات مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام 

گام اول

ثبت درخواست و ارائه اطلاعات اولیه کسب و کار توسط مشتری

گام دوم

بررسی درخواست توسط مشاور فروش

گام سوم

تماس مشاور با مشتری و توضیحات بیشتر در خصوص خدمات مشاوره فروش به مشتری

گام چهارم

عقد قرارداد و برگزاری جلسه مشاوره فروش

مشاوره مدیریت فروش در کسب و کار و فرایندها

تدوین برنامه جامع فروش توسط مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام

مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام طرح فروش معمولا توسط مدیران، کارشناسان و مشاوران حرفه ای فروش تهیه و تدوین می شود.

بسته به بازار هدف ، نوع کسب و کار و مشتریان، برنامه فروش متفاوت خواهد بود. یکی از وظایف مشاور فروش در یک سازمان می تواند تهیه، تدوین و اجرای طرح جامع فروش باشد.

مدیران کسب و کار و مشاوران فروش با کمک طرح فروش می توانند کل سیستم فروش و بازاریابی سازمان را در جهت افزایش فروش هدایت نمایند.

اصولا طرح فروش در راستای طرح توجیهی کسب و کار نوشته می شود.

بنابراین پیشنهاد می شود برای تدوین طرح فروش با مدیران و مشاوران بازاریابی و فروش مشورت نمایند.

اغلب مدیران سازمان ها زمانی اقدام به استخدام و همکاری با مشاور فروش می نمایند که شرکت در وضعیت بحرانی قرار دارد تا بتوانند به کمک مشاور فروش حرفه ای خود را از بحران به وجود آمده رهایی دهند.

مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام

مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام

خصوصیات مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام  رهبری فروش حرفه ای چیست؟

تحلیلگر
استراتژیست
مبتکر و خلاق
مدیر
مربی
رهبر
با اعتماد به نفس
علاقمند به یادگیری
فردی تاثیر گذار
توجه به چشم انداز شرکت
شنونده خوبی باشد
توانایی برقراری ارتباط داشته باشد

مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام

مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام

چگونه نیاز مشتری مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام را کشف کنیم؟

فروشندگان در تجربه های اول خود معمولا گزینه های مختلف را بررسی می کنند و پس از آن با همه مشتریان بر اساس همین نتایج رفتار می کند.

این راه لزوما اشتباه نیست اما به بهترین و مناسب ترین راه حل نیز منجر نمی شود.

در علم نوین پیشنهاد می شود هر مشتری را به طور مستقل و اختصاصی بررسی و کشف کنیم و شیوه مناسب او را به کار ببریم.

با توجه به پیشرفت های اخیر دنیای بازاریابی و فروش می توان گفت با ابزارهای نوین دیجیتال درک نیاز مشتری و برآورده کردن اختصاصی خواسته های او امکان پذیر است.

حضور مشاور فروش در سازمان ها می تواند در موثر و بهینه تر اجرا شدن برنامه فروش سازمان ها نقش موثری ایفا نماید.

مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام در چه زمینه هایی می تواند شما را راهنمایی کند؟

مشاوره فروش برای تعیین اهداف فروش سازمانی
– چگونه اهداف فروش را بین محصولات مختلف سازمان توزیع کنیم؟
– چگونه اهداف سازمان را بین مشتریان تقسیم کنیم؟
– چگونه اهداف فروش را بین ماه ها و فصل های سال پراکنده کنیم؟
– اهداف فروش بهتر است بر مبنای تعداد باشد یا مبلغ فروش؟
فرآیند مشتری یابی با کمک مشاور فروش سازمانی
– یک واحد فروش برای فرآیند مشتری یابی کافی است یا لازم است کانال های بیشتری ایجاد نماییم؟
– مشتریان در مناطق مختلف جغرافیایی را چگونه بین نیروی های تیم فروش برنامه ریزی کنیم؟

– مشتریان احتمالی را از کجا و چگونه کشف کنیم؟

حل چالش های تیم فروش همراه با مشاور فروش شرکت

– چگونه تعداد اعضای تیم فروش را افزایش دهیم؟
– چه کسی را در بخش فروش استخدام کنیم؟
– آیا لازم است سابقه کاری مرتبط در صنعت ما یکی از الزامات استخدام باشد؟
– چگونه عملکرد نیروهای فروش را افزایش دهیم؟
– چگونه نرخ تبدیل ویزیت مشتریان را بیشتر کنیم؟
– چگونه مهارت های کلامی و ارتباطی را به نیروهای فروش آموزش دهیم؟
– چگونه اهداف فروش سازمانی خود را محقق کنیم؟
– پرداخت حقوق و مزایا به تیم فروش بر چه مبنایی باشد؟
– چگونه در افراد و اعضای تیم فروش انگیزه ایجاد کنیم؟

مشاوره مدیریت فروش در کسب و کار و فرایندها

قیمت گذاری محصولات مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام

– تا چه اندازه می توانیم قیمت محصولات خود را افزایش دهیم؟
– چرا هر قیمتی به مشتری اعلام می کنیم می گوید قیمت پایین تری دارم؟
مشاوره فروش در زمینه تامین کالا
– میزان تولید سازمان برای سال آینده چقدر باشد؟
– چقدر مواد اولیه خریداری کنیم؟
– آیا به جای مواد اولیه خارجی می توانیم آن را با مواد اولیه داخلی جایگزین کنیم؟

افزایش فروش سازمان توسط مشاور فروش

– چگونه فروش خود را افزایش دهیم؟

– چگونه محصولات کم فروش را بیشتر بفروشیم؟

– چه محصولاتی در سبد کالایی شرکت خود اضافه کنیم تا فروش همه محصولات افزایش یاید؟
تحلیل و رصد رقبا توسط مشاور فروش

– رقیب تازه ای به صنعت ما وارد شده است و فروش ما را کاهش داده چه استراتژی در مقابل او اتخاذ کنیم؟

– رقیب قیمت خود را کاهش داده تا اندازه ای که اگر ما نیز بخواهیم قیمت محصولات خود را کاهش دهیم سود برای کسب و کارمان باقی نمی ماند، در این شرایط چگونه عمل کنیم؟

– رقیب اصلی ما با نسیه های بلند مدت با مشتریان معامله می کند آیا الزاما ما نیز باید همین روند را در پیش بگیریم؟

– مشتری با طرح های تخفیف و جایزه فضای بازار را به گونه ای دگرگون کرده که کسی از ما خرید نمی کند، در این شرایط چه کار کنیم؟

چرا سازمان ها به مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام و بازاریابی نیاز دارند؟

شناسایی فرصت های جدید
ارزیابی بازار فعلی و تصمیم گیری در مورد بازار آینده
مدیریت برند
بازیابی مشتریان قبلی
مدیریت ارتباط با مشتری به کمک خدمات پس از فروش، مدیریت تماس های مشتریان، مدیریت ایمیل و …
مدیریت بازاریابی و تبلیغات پروژه های کوتاه مدت از جمله نمایشگاه
افزایش رضایت مشتری و بهبود تعامل از طریق شبکه های اجتماعی

مشاوره مدیریت فروش در کسب و کار و فرایندها

تخصص های مورد نیاز یک مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام چیست؟

 • تسلط بر سیستم های مدیریتی، برند، فروش و بازاریابی
 • آشنایی با مباحث منابع انسانی و رفتار سازمانی
 • روانشناسی صنعتی و فروش
 • مذاکره و فن بیان
 • آزمون های استخدامی و روانشناسی
 • تفکر و مدیریت استراتژیک
 • توانایی تدوین برنامه ارتقای فروش
 • طراحی ساختار فروشگاه
 • توانایی تدوین برنامه فروش و بازاریابی
 • تصمیم گیری در خصوص کانال های توزیع و پخش و …

برای کشف نیاز مشتری مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام چه سوالاتی بپرسیم؟

مشکل شما چیست؟
به دنبال چه محصولی هستید؟
چرا فکر می کنید نیاز شما تنها با این محصول خاص برطرف می شود؟
قیمت محصول تا چه اندازه برای شما اهمیت دارد؟
آیا همه شرکت هایی که محصول مورد نظر شما را تولید می کنند می شناسید؟
از تفاوت ها و مزیت های محصولات هر برند نسبت به سایرین اطلاعات کافی دارید؟
تمایل دارید محصول داخلی خرید کنید یا خارجی؟
اگر نمونه داخلی با کیفیت به شما معرفی کنم حاضر به امتحانش هستید؟
هنگام خرید با چه کسانی مشورت می کنید؟

محتوای جلسات مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام چیست؟

مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام جلسه مشاوره فروش معمولا توسط کارفرما پیرامون فروش محصولات و خدمات سازمان شان اعلام می شود.

در این جلسه ابتدا سوالات و ابهامات کارفرما و صاحبان کسب و کار پاسخ داده می شود.

در ادامه با توجه به محدودیت ها، بودجه و سایر امکانات سازمان، مشاور فروش، طرح، برنامه و استراتژی های خود را برای حل مسئله پیش رو ارائه می دهد.

مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام سنتی

فروش یکی از قدیمی‌ترین حرفه‌هاست و شاید یکی از ارکان شکل دهنده اجتماع و برآورده‌سازی نیازهای انسان‌ها بوده و هست.

در شکل سنتی آن که بیشتر فضای حجره‌های تجار در ذهن تداعی می‌شود تا جهان شبکه‌ای و دنیای مجازی و بازارهای رقابتی و جهانی دنیای امروز، همه جلوه‌ها و مصادیق گذشته و امروز فروش است.

اما آنچه بیشتر از ظواهر فروش دچار تغییر شده است، پارادایم‌ها و مفاهیم اساسی آن است که معلول حوادث و تحولات بنیادی صنعت و زنجیره عرضه می‌باشد.

در فضای سنتی فروش، به دلیل عرضه اندک و رقابتی نبودن فضای فروش، بسیاری از فعالیت‌های فروشندگی، حول سفارش‌گیری و تشکیل صف‌های انتظار توسط مشتریان دوران می‌کرد و یا به دلیل دانش اندک مشتریان از پارامترهای دقیق محصولات و کالاهای جایگزین آن، موجب تحمیل اقلام کم کیفیت و انحصاری به مشتریان می‌شد.

همچنین تصور ذهنی از فروشندگی در نظام سنتی مبتنی بر شخصیتی پرحرف و چرب زبان چاپلوس و تا حدی دروغ‌پرداز شکل گرفته، حال آنکه بسیاری از این مفاهیم و انگاره‌ها در طی دهه‌های گذشته دچار تغییرات اساسی محتوایی شده‌اند.

مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام

مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام

قانون۲۰/۸۰ مشتری یابی مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام

مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام مطابق قانون۲۰/۸۰، به تقریب، ۸۰ درصد از محصولات شما را ۲۰ درصد از مشتریان تان خریداری می کنند.

یعنی ۲۰ درصد از مشتریان شما ۸۰ درصد از درآمدتان را تأمین می کنند. پس در فرایند مشتری یابی ، برای مشتریان بهتر، زمان بیشتری صرف کنید. ارتباط برقرار کنید و به مشتریان قدیمی خود زنگ بزنید.

این کار بسیار آسان و البته مهم است. اما در عین حال همیشه به جذب مشتریان جدید فکر کنید.

برای افزایش مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام سه راه پیش رو داریم:

افزایش تعداد موارد فروش فردی
افزایش حجم فروش به هر مشتری
افزایش تعداد دفعات فروش به هر مشتری.
مدل فروش قدیمی ۴ بخش داشت:

ابراز صمیمیت(تحویل گرفتن مشتری)
صلاحیت دادن به مشتری(شما چقدر پول دارید یا چقدر می خواهید هزینه کنید)
سخنرانی برای مشتری(معرفی کالا)
نهایی سازی فروش(کالا را بخر، مشتری!)

مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام

مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام

شناخت خود، رقیب و مشتریان هدف مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام

گام نخست در تکنیک های فروش در بازاریابی این است که مشخص کنیم :

محصول ما چیست؟
چه خصوصیاتی دارد؟
چه خصوصیات منحصر به فردی دارد؟
چه قیمتی دارد؟
چقدر توان مالی داریم ؟
چقدر قدرت ریسک داریم؟
وان نیروی انسانی و تخصصی مان چقدر است ؟
میزان فروش گذشته مان چگونه بوده است؟
چقدر بودجه صرف تبلیغات شده و این تبلیغات تا چه اندازه ای اثرگذار بوده است؟

اطلاعات فوق را حداقل برای ۱۰ رقیب عمده خود نیز کسب می کنیم و با مقایسه آنها با هم به بینشی جهت تصمیم گیری در مورد کیفیت و خصوصیات محصول، قیمت، کانال های توزیع و تبلیغات می رسیم.

نقاط قوت و ضعف معمولا در عوامل زیر درنظر گرفته می شود:

کیفیت
قیمت
شناخته شده بودن مارک تجاری و نام شرکت
شیوه های توزیع
تبلیغات
سرعت تحویل
خدمات پس از فروش
خدمات حین فروش
توان مالی و نقدینگی
کارکنان ماهر
بازرگانی و فروش

قانون ۷۰/۳۰ مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام 

مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام معمولاً فروشنده ها خیلی حرف می زنند.

اما فروشنده خوب، سوال های خوب و گزیده می پرسد. شما باید به عنوان یک فروشنده، ۷۰ درصد گوش کنید و ۳۰ درصد سوال کنید.

کار شما فقط کمک به مشتری است. تنها فروشنده های ضعیف هستند که زود قیمت می دهند.

ایده های فروشدر یک گفتگوی خوب، مشتری خودش قیمت را می پرسد.

وقتی مشتری با رفتارش به شما«نه» می گوید، فروش را متوقف نمی کند، بلکه شما را دعوت می کند به این که اطلاعات بیشتری در اختیارش بگذارید.

فروش، نوعی کمک به دیگران است برای ارتقای کیفیت کار و زندگی آنها.

در سال های اخیر، فروش تغییرات شگرفی داشته. رقابت ها، فوق العاده شدیدتر و فروشنده ها خیلی بیشتر شده اند.

آنهایی که می خواهند مشتری بیشتری جذب کنند، باید هوش و شخصیت برتری داشته باشند و حتی نوع لباس پوشیدن، صحبت کردن و راه رفتنشان هم اهمیت پیدا می کند.

رقابت در فروش، مثل رقابت در مسابقات ورزشی است که اگر دایم آموزش نبینید و تمرین نکنید، رقبا از شما جلو می زنند.

هزینه مشاوره فروش چقدر است؟

هزینه مشاوره فروش یکی از سوالات مدیران سازمان هایی است که تصمیم به همکاری با مشاور فروش را دارند.

هزینه مشاوره فروش از چند بعد مورد بررسی قرار می گیرد که لازم است مدیران عامل سازمان ها و مدیران بازرگانی در این خصوص تصمیم گیری مناسبی داشته باشند.

اولین و مهم ترین موضوع پوشش خدماتی است که مشاور فروش آن را تقبل می کند.

مشاور فروش می تواند در ساعت های مشخصی در شرکت حضر شده و پاسخگوی سوالات مدیران سازمان باشد یا اینکه به طور شفاف مسئولیت تحقیقات بازار، تدوین برنامه های استراتژیک فروش و آموزش تیم فروش را بر عهده گیرد.

به همین علت لازم است همه مسئولیت ها در زمان عقد قرارداد مشاوره فروش مشخص گردد.

 

فرایند فروش معمولا به مراحل مختلفی تقسیم میشود: مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام 

جستوجوگری یا مشترییابی
مرحله قبل از نزدیکی یا تماس با مشتری
مرحله تماس با مشتری
نمایش
حل مشکل
برطرف کردن اعتراضات
بستن قرارداد
پیگیریهای پس از فروش

مدت زمان برگزاری هر جلسه مشاوره چقدر است؟ مشاوره مدیریت فروش اینترنتی اینستاگرام

هر جلسه مشاوره فروش به مدت 60دقیقه برگزار می شود.

هزینه مشاوره فروش تلفنی چقدر است؟

مشاوره فروش تلفنی برای هر جلسه 6 دقیقه ای ۵۰۰ هزار تومان می باشد.

منبع: بهزادحسین عباسی

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
6 نظرات
قدیمی ترین
تازه‌ترین بیشترین واکنش نشان داده شده(آرا)
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments

درخواست خود را جهت مشاوره تکمیل نمایید

 • اعداد با زبان انگلیسی وارد شود

جدیدترین مقالات

فهرست
6
0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x