دات نت نیوک
X

خدمات مشاوره  فروش 

بهزاد حسین عباسی مشاوره  فروش 
خدمات مشاوره بازاریابی
مشاوره بازاریابی و برندینگ ( فردی و سازمانی )
مشاوره فروش و فروش حرفه ای
عارضه یابی فروش و بازاریابی و آسیب شناسی علل کاهش فروش
مشاوره در طراحی چارت سازمانی فروش به همراه پیاده سازی فرآیند های فروش موثر و اتوماسیون آن
آموزش تیم فروش و بازاریابی با متد جدید و فرآیند محور
مشاوره در انتخاب و جذب همکاران جدید و توسعه تیم بازاریابی و فروش
مشاوره در تعیین شاخص های کلیدی عملکرد KPI ,KRI, PI به همراه پیاده سازی و کنترل آن در سازمان
مشاوره در انتخاب نام برند
تحلیل ورود به بازار جدید و اندازه گیری بازار و تحلیل آینده آن
مشاوره در تهیه استراتژی ها و راهبرد های رقابت در بازارهای با رقابت بالا
تهیه و تدوین برنامه های بازاریابی فروش
مشاوره در توسعه محصول و کانال های توزیع
مشاوره و کسب آگاهی در مورد بازارهای نوظهور
طراحی ارزش پیشنهادی و همگن سازی آن با بازار
قیمت گذاری و تعیین استراتژی های قیمت گذاری پویا یا Dynamic Pricing

مدرس مشاور فروش بازاریابی مدرس دیجیتال مارکتینگ مدرس مذاکره

مدرس و مشاور بازاریابی فروش دیجیتال مارکتینگ مدرس مذاکره