مدرس EFQM مدل تعالی سازمانی

مدرس EFQM مدل تعالی سازمانی . مدل تعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM یا European Foundation for Quality Management Excellence Model)، یک چارچوب خودارزیابی برای اندازه‌گیری نقاط قوت و زمینه‌های بهبود سازمان در کل فعالیت‌های آن است. اصطلاح “تعالی” به این دلیل استفاده می‌شود که مدل تعالی بر آنچه سازمان برای ارائه خدمات یا محصول عالی به مشتریان، کاربران خدمات یا ذینفعان انجام می‌دهد یا می‌تواند انجام دهد، متمرکز است. در حالی که ریشه آن در بخش خصوصی است، سازمان‌های بخش دولتی و داوطلبانه نیز می‌توانند از مدل تعالی بهره‌مند شوند. این امر اجباری نیست و پیروی از مجموعه قوانین یا استانداردهای خاصی را در بر نمی‌گیرد، اما مجموعه‌ای گسترده و منسجم از پیش‌فرض‌ها را درباره آنچه برای یک سازمان و مدیریت آن لازم است، ارائه می‌دهد. هر سازمانی می‌تواند از آن به روش خاص خود برای مدیریت و توسعه پیشرفت استفاده کند.

مدل تعالی EFQM چیست؟

مدل با فرض زیر شروع می‌شود:

نتایج مشتری، نتایج افراد و نتایج جامعه از طریق سیاست و استراتژی رهبری، افراد، مشارکت‌ها و منابع که در نهایت به برتری در نتایج اصلی عملکرد منجر می‌شود، حاصل می‌گردد.

۹ مدل “ایده بزرگ” یا معیار در مدل EFQM وجود دارد که این فرضیه را پایه‌ریزی کرده و تلاش می‌کند تا کلیه فعالیت‌های یک سازمان را پوشش دهد.

این ۹ ایده به فعال‌کننده‌ها (Enablers) و نتایج (Results) تقسیم می‌شوند.

معیارهای فعال‌کننده مربوط به نحوه رفتار سازمان، نحوه مدیریت کارکنان و منابع، نحوه برنامه‌ریزی استراتژی و نحوه بررسی و نظارت بر فرآیندهای اصلی است. آن‌ها عبارتند از:

  • رهبری
  • مردم
  • سیاست و استراتژی
  • مشارکت و منابع
  • فرایندها

نتایج همان چیزی است که سازمان به دست می‌آورد.

نتایج سطح رضایت‌مندی کارکنان سازمان و مشتریان، تأثیر آن بر جامعه گسترده و شاخص‌های کلیدی عملکرد را شامل می‌شود. آن‌ها عبارتند از:

  • نتایج مردم
  • نتایج مشتری
  • نتایج جامعه
  • نتایج کلیدی عملکرد

برای توصیف جزئیات بیشتر مفهوم “تعالی” و بررسی میزان عملکرد سازمان از طریق لیستی از سوالات عملی، هر یک از این ۹ معیار به زیرمجموعه‌هایی تقسیم می‌شوند.

نقطه شروع برای بیشتر سازمان‌ها جمع‌آوری شواهد مربوط به ۹ معیار مدل است.

این شامل پرسیدن “چقدر خوب هستیم و چگونه می‌توانیم پیشرفت کنیم؟” برای هر یک از معیارها است.

بسته به سازمان، شواهد ممکن است اشکال مختلفی داشته باشند.

شورای ملی سازمان‌های داوطلبانه (NCVO) پیشنهاد می‌کند که هر سازمانی باید روشی برای استفاده از چارچوب متناسب با خود پیدا کند.

آن‌ها مثال‌هایی از این موارد را ارائه می‌دهند:

پرسشنامه‌های مبتنی بر مدل

مدرس EFQM مدل تعالی سازمانی

یک رویکرد کارگاهی که در آن شواهد مربوط به نحوه رعایت این ۹ معیار از سراسر سازمان جمع‌آوری می‌شود.

روشی که در آن سازمان سند مفصلی برای توصیف آنچه که تحت هر یک از معیارها و زیرمعیارها انجام می‌دهد، تهیه می‌کند.

روشی برای یک سازمان کوچک یا تیم‌های کوچک در یک سازمان بزرگ، شامل جلسات نیم‌روزه که از طریق مدل کار می‌کنند

تا تصویری سریع از معیارهای مختلف بدست آورند.

هنگامی که این تمرین خود ارزیابی آغاز شد، سازمان می‌تواند با کمک راهنمایی موجود در مقاله‌های مربوط به مدل یا  آموزش‌های بیشتر در زمینه‌ای که نیاز به بهبود دارد، برای بهبود عملکرد خود اقدام کند.

بنیاد کیفیت انگلیس (BQF) همچنین ابزاری نرم‌افزاری به نام ‘BQFsnapshot’ ایجاد کرده است

که در اکثر رایانه‌های ویندوز اجرا می‌شود.

هدف این است که راهی ساده و سریع در مورد چگونگی اندازه‌گیری سازمان نسبت به ویژگی‌های تعالی ارائه دهد.

اگرچه بیشتر سازمان‌ها بر روی بهبود عملکرد خود با استفاده از مدل متمرکز هستند،

اما می‌توان عملکرد را بر خلاف معیارها “امتیازدهی” کرد تا معیار داخلی بهبود را برای یک دوره زمانی فراهم کند.

ماتریس تعالی کسب و کار چیست؟

ماتریس تعالی کسب و کار به عنوان ابزاری برای خود ارزیابی ایجاد شد تا سازمان‌ها را قادر سازد

که موقعیت فعلی خود را در برابر مدل تعالی EFQM ارزیابی کرده

و نقاط قوت اصلی و زمینه‌های بهبود کلیدی آن‌ها را شناسایی کند.

این ابزار خودارزیابی روش ارزنده‌ای برای ردیابی پیشرفت از طریق چارچوب تعالی EFQM فراهم می‌کند، پیشرفت در مراحل اولیه بهبود، شناسایی نقاط قابل اصلاح و مهم‌تر از همه، برای شروع کار با اجرای فرآیند را آسان‌تر می‌کند.

ماتریس تعالی کسب و کار به سازمان‌ها کمک می‌کند قبل از اینکه یک رویکرد دقیق‌تر لازم باشد، به ۵۰۰ امتیاز (از ۶۰۰ امتیاز ممکن) برسند.

این امر مستلزم پذیرش از طرف ذینفعان اصلی، دامنه وسیع‌تری از اجرا/درک و یک سیستم قوی مدیریت کسب و کار است.

همانطور که گفته شد، نمره احتمالی برای ماتریس تعالی کسب و کار به جای نمره ۱۰۰۰ برای مدل EFQM ، ۶۰۰ است.

بنابراین، ماتریس تعالی کسب و کار ماهیت آمادگی دارد، به سازمان شما این امکان را می‌دهد تا زمینه‌های بهبود را شناسایی و اقدامات بهبود فرآیند را به اندازه کافی سازگار کند تا در مقابل ارزیابی خارجی از طریق “طرح سطح تعالی” مقاومت کند.

مراحل رسیدن به جایزه تعالی EFQM

مدرس EFQM مدل تعالی سازمانی

EFQM مدل خود را حول یک چارچوب گام به گام

ساختاربندی کرده است که با شناسایی آغاز می‌شود

و با جایزه تعالی پایان می‌یابد. این مراحل شامل موارد زیر است:

ارزیابی خود:

موقعیت فعلی شما را در برابر مفاهیم اساسی تعالی تعیین می‌کند.

پرسشنامه:

برای کمک به شما در ارزیابی سازمان خود در برابر سوالات مشخص‌شده، تهیه می‌شود.

EFQM Quick Check:

ابزاری مبتنی بر اکسل که تعیین می‌کند آیا عناصر اصلی ساخت مفاهیم بنیادی تعالی موجود هستند یا خیر.

EFQM Business Excellence Matrix:

این اولین ابزار ارزیابی خودکار است که نمره دقیقی را نسبت به ماتریس تعالی ارائه می‌دهد.

این یک ابزار مبتنی بر اکسل است که “فعال‌کننده‌ها” و نتایج سازمان را ضبط می‌کند.

ماتریس تعالی EFQM:

همانطور که بیان شد، این یک سیستم اندازه‌گیری قوی‌تر از BEM است و فعال‌کننده‌ها تا ۹۰ روش را با نتایج تقسیم‌بندی‌شده در قسمت‌های معیار بررسی می‌کنند.

شبیه‌سازی بازدید از سایت:

خودارزیابی در مقیاس بزرگتر با استفاده از تیمی از ارزیابان برای شبیه‌سازی فرآیند ارزیابی جایزه.

همه کسب‌وکارها می‌خواهند عالی باشند، اما رسیدن به این سطح از کیفیت برای همه امکان‌پذیر نیست.

چرا که کسب‌وکارها برای رسیدن به تعالی سازمانی باید تغییراتی را در خود ایجاد کنند که با ممکن است با آرمان‌های آن‌ها همراستا نباشد.

به همین دلیل رسیدن به تعالی سازمانی کاری دشوار است، اما اگر کسب‌وکاری بتواند به آن دست یابد، خود را از دیگر سازمان‌ها متمایز کرده و می‌تواند به بالاترین سطح کیفیت برسد.

یکی از راهکارهایی که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا به تعالی سازمانی برسند، مدل EFQM است.

در ادامه همراه باشید تا درباره مدل تعالی سازمانی EFQM بیشتر به شما بگوییم.

مدرس EFQM مدل تعالی سازمانی

مدل تعالی سازمانی EFQM چیست؟

مدل تعالی سازمانی EFQM با هدف کمک به سازمان‌ها در بررسی کارآمدی فرایند توسعه و پیاده‌سازی استراتژی آن‌ها در سال ۱۹۹۰ توسعه یافت.

این مدل محبوب‌ترین ابزار مدیریت کیفیت در اروپا محسوب می‌شود که هزاران شرکت از آن استفاده می‌کنند.

واژه EFQM مخفف عبارت (European Foundation for Quality Management) به معنای بنیاد مدیریت کیفیت اروپا است.

نسخه 2013 تازه‌ترین نسخه این مدل به شمار می‌رود که با قوانین جدید تطابق پیدا کرده و از سه بخش تشکیل شده است:

مفاهیم بنیادین تعالی: 8 مفهوم تعالی وجود دارد که نمایی جامع از این مدل ارائه می‌دهند.

مدل 9 چارچوب: 32 معیار وجود دارد که در 9 چارچوب دسته‌بندی شده‌اند و برای درک جزئیات سازمان استفاده می‌شوند.

رادار (مخفف نتایج، رویکردها، پیاده‌سازی، ارزیابی و اصلاح): از این بخش برای ارزیابی امتیاز در فرایند ارزیابی بر مبنای چرخه پیوسته یادگیری و بهبود استفاده می‌شود.

مدل جدید efqmساختار ۹ چارچوب عنصر محوری و بنیادین مدل تعالی سازمانی EFQM است.

پنج چارچوب سمت چپ «عامل» خوانده می‌شوند و از آن‌ها برای سنجش فعالیت‌هایی در سازمان مثل استراتژی‌ها، سیاست‌ها و فرایندها و افراد دخیل در انجام آن‌ها استفاده می‌شود.

در سمت راست چهار «نتایج» یا حاصل کار «عامل‌ها» قرار دارند.

مدل تعالی سازمانی EFQM به افراد این امکان را می‌دهد که روابط علت و معلولی بین کاری که سازمانشان انجام می‌دهد (عامل‌ها) و نتایج به ‌دست آمده را درک کنند.

این مدل ساده به سازمان‌ها این توانایی را می‌دهد که فرمول موفقیت سطح بالایی را در فرایندهای‌شان تعبیه کنند، در صورت نیاز تغییر ‌کرده و همچنین نتایج را اندازه‌گیری کنند.

مدرس EFQM مدل تعالی سازمانی

ماتریس تعالی کسب‌وکار چیست؟

ماتریس تعالی کسب‌وکار به ‌عنوان یک ابزار خودسنجی توسعه یافته تا به سازمان‌ها این امکان را بدهد که جایگاه فعلی خود را در نسخه 2013 مدل تعالی سازمانی EFQM ارزیابی و نقاط قوت کلیدی و نقاط نیازمند بهبود کلیدی را شناسایی کنند.

این ابزار خودسنجی شیوه‌ای ارزشمند برای دنبال کردن پیشرفت از طریق چارچوب تعالی EFQM فراهم می‌کند

و پیشرفت در مراحل اولیه بهبود، شناسایی بخش‌های نیازمند تغییر و مهم‌تر از همه شروع اجرای برنامه‌های بهبود فرایند را آسان‌تر می‌کند.

ماتریس تعالی کسب‌وکار به شرکت‌ها آزادی عمل مطلقی نمی‌دهد تا با انجام کارهای از پیش تعیین‌شده به تعالی برسند

بلکه به سازمان‌ها کمک می‌کند به ۵۰۰ امتیاز (از حداکثر ۶۰۰ امتیاز) برسند تا زمانی ‌که رویکردی موشکافانه‌تر ضروری شود.

بدین منظور باید از طرفداری ذی‌نفعان کلیدی، دامنه گسترده‌تری از پیاده‌سازی و درک و سیستم مدیریت کسب‌وکار منسجم برخوردار باشید.

همان‌طور که گفتیم بر خلاف مدل EFQM که بیشترین امتیاز آن ۱ هزار است، بیشترین امتیاز در ماتریس تعالی کسب‌وکار ۶۰۰ است.

در نتیجه ماتریس تعالی کسب‌وکار ماهیتی مقدماتی دارد و به سازمانتان این امکان را می‌دهد

که حوزه‌های نیازمند بهبود را شناسایی کند و شیوه‌های بهبود فرایندی را به‌کار بگیرد که آنقدر باثبات هستند

که از ارزیابی خارجی موشکافانه در مورد «سطوح طرح تعالی» سربلند بیرون بیایند.

گام‌های رسیدن به جایزه تعالی EFQM

EFQM مدلش را بر اساس چارچوبی گام به گام بنا کرده است که با شناسایی شروع و با جایزه تعالی تمام می‌شود.

این گام‌ها به شرح زیر هستند:

خودسنجی: جایگاه فعلی شما را نسبت به مفاهیم بنیادین تعالی تعیین می‌کند.

پرسشنامه‌ها: توسعه یافته‌اند تا به شما کمک کنند که بر مبنای پرسش‌های طراحی‌شده ویژه به سازمانتان امتیاز دهید.

بررسی سریع EFQM:

ابزاری مبتنی بر اکسل که تعیین می‌کند اجزای سازنده اصلی مفاهیم بنیادین تعالی در جایگاه درستی قرار دارند یا خیر.

ماتریس تعالی کسب‌وکار EFQM: این ماتریس اولین ابزار خودسنجی است که بر مبنای ماتریس تعالی امتیاز دقیقی ارائه می‌دهد.

ابزاری مبتنی بر اکسل است که «عامل‌ها» و نتایج سازمان را ترسیم می‌کند.

ماتریس تعالی EFQM: همان‌طور که گفتیم سیستم سنجش قدرتمندتری از BEM است و عامل‌ها تا 90 رویکرد را بررسی می‌کنند و نتایج بر اساس معیارها بخش‌بندی می‌شوند.

شبیه‌سازی بازدید از سایت: خودسنجی در مقیاسی بزرگ‌تر که از تیمی از ارزیاب‌ها استفاده می‌کند تا فرایند ارزیابی جایزه را شبیه‌سازی کند.

همه این گام‌ها طراحی شده‌اند تا مسیر را برای سازمان شما مشخص کنند و بیشترین پشتیبانی را به شما ارائه دهند

تا درک کنید دقیقا چه نیازهایی دارید، چطور باید به مقصد برسید و موفقیت چطور اندازه‌گیری می‌شود.

حال که با گام‌ها آشنا شدیم، بیایید روش‌شناسی را بررسی کنیم.

مدرس EFQM مدل تعالی سازمانی

مفاهیم بنیادین تعالی

مفاهیم بنیادین تعالی سازمانیمی‌توانید این مفاهیم را «کلید فرمانروایی» بخوانید چرا که مبنای معیارهای تعالی EFQM دقیقا همین مفاهیم هستند.

سازمانی که می‌خواهد در ارزیابی موفق شود باید این 8 مفهوم را در جایگاه ارکان طرح‌های بهبودش قرار دهد.

آیا مدل تعالی سازمانی EFQM واقعا مفید است؟

درک گام‌ها، مفاهیم و روش‌شناسی کامل مدل تعالی به شما کمک می‌کند روی ارزش‌های درستی تمرکز کنید

و گام‌های مناسبی را به سمت بهبود بردارید.

البته به اشتباه فکر نکنید که می‌توانید از این مدل به ‌تنهایی به ‌عنوان ابزاری جامع برای بهبود استفاده کنید.

مدل EFQM به ‌عنوان ابزار تعالی همه‌ جانبه خیلی خوب است، اما صرفا با استفاده از این مدل هیچ بهبودی عملی نمی‌شود.

«هدف این مدل بهبود است. می‌توان آن را نمونه‌ای عملی از مدیریت کیفیت جامع دانست.

اما صرفا با استفاده از این مدل هیچ بهبودی عملی نمی‌شود.

در واقع بعد از به‌ کارگیری این مدل به‌ عنوان ابزاری برای شناسایی حوزه‌های نیازمند بهبود، باید اقدام‌های مورد نیاز را انجام دهید تا بهبود عملی شود.» (سینگال Singhal و هندریکس Hendricks)

بهترین روش برای انجام آن اقدام‌ها استفاده از سیستم مدیریتی است که بر اساس بهبود پیوسته شکل گرفته باشد.

در هر صورت در مورد بهبود، ورودی شما خروجی را تعیین می‌کند.

به همین دلیل است که اگر حاضر نباشید به‌ اندازه کافی تلاش و کار کنید،

داشتن مدل تعالی سازمانی EFQM در کنار سیستم مدیریت کسب‌وکار کافی نخواهد بود.

این کارها شامل موارد زیر هستند:

ترغیب افراد مناسب از حوزه‌های مناسب به تمرکز بر بخشی یکسان برای بهبود
شناسایی فرصت‌های بهبودتان به‌ عنوان گروه
مدل‌سازی بهبودها
اجرای بهبودها
اصلاح استراتژی مدیریتتان به‌ نحوی که بهبود پیوسته به بخشی محوری از آن تبدیل شود

تنها زمانی به مزیت‌های این رویکرد دست پیدا می‌کنید که ثابت قدم در مسیر بهبود فرایند گام بردارید و افراد مناسبی از سازمانتان را هم مجاب به انجام همین کار کنید.

EFQM چیست ؟

مدل تعالی سازمانی از دیگر توانایی های هر مهندس صنایع میباشد که با فراگیری آن میتواند برای کارخانه ها و یا سازمان های مختلف این استاندارد را پیاده سازی کند.

حال میتواند بصورت پیمانکاری یا در استخدام آن شرکت یا سازمان باشد.

در این مقاله تلاش شده است اطلاعات کافی در این زمینه به شما عزیزان ارائه شود.

مدرس EFQM مدل تعالی سازمانی

efqm چیست ؟

مدل EFQM چیست؟

EFQM یک مخفف است که مخفف: (European Foundation for Quality Management) بنیاد مدیریت کیفیت اروپا است.

EFQM در سال ۱۹۸۸ با هدف ایجاد یک پلتفرم که سازمان ها می توانند از یکدیگر یاد بگیرند، به طور مداوم بهبود عملکرد خود را ایجاد کردند.

ارزیابی با سایر سازمان های اروپایی منجر به رشد اقتصادی پایدار خواهد شد.

EFQM(مدل تعالی سازمانی) می خواهد از مدیران در آموزش، به اشتراک گذاری ایده ها و نوآوری با کمک مدل EFQM به عنوان یک چارچوب مشترک پشتیبانی کند.

مدل EFQM یا مدل تعالی کسب و کار EFQM محبوب ترین ابزار مدیریت کیفیت در اروپا است که توسط بیش از ۳۰،۰۰۰ سازمان برای بهبود عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد.

۸۴٪ از کسانی که از مدل EFQM استفاده میکنند، می گویند که مدل EFQM به بهبود سازمان کمک می کند.

مدل EFQM

این مدل مدیریت کیفیت با هدف تعالی پایدار در آن، که کارایی و پایداری آن عناصر کلیدی است.

اساس EFQM (مدل تعالی سازمانی)شامل مفهوم Total Quality Management یا (TQM) است.

شامل یک مفهوم در چارچوب جهانی است، بنابراین سازمانها قادر به اشتراک گذاشتن اطلاعات با شیوه ای موثر هستند،

صرف نظر از بخش های مختلف، فرهنگ ها و مراحل زندگی که در آن قرار دارند.

EFQM مدل تعالی سازمانی

بنابراین سازمان ها می توانند سازمان های دیگر را به عنوان یک مدل به کار گیرند تا بینش خود را درک کنند که چگونه تصویر سازمانی با کیفیت بالا را برآورده می کنند.

EFQM (مدل تعالی سازمانی) شامل ۹ معیار است که به پنج توانمندساز تقسیم می شوند و چهار نتیجه:

پنج بخش سازمانی نشان می دهد که چگونه می توان این اهداف را به دست آورد:

رهبری
منابع انسانی
خط مشی و استراتژی
مشارکت و منابع
فرآیندها

چهار نتیجه نشان می دهد که اهداف مورد نظر چیست؟

مدرس EFQM مدل تعالی سازمانی

نتایج کارکنان
نتیجه مشتری
نتیجه جامعه
نتایج کلیدی عملکرد
روند مداوم

EFQM (مدل تعالی سازمانی) را باید از راست به چپ بخوانید، به این ترتیب مشخص می شود که مناطق نتیجه بر چه چیزی می توانند دست یابند؟

بعد از آن مشخص می شود که این مناطق سازمانی “چگونه می توانند این نتایج را به دست آورد؟’. ف

لش پایین، “یادگیری، خلاقیت و نوآوری” نشان می دهد که اندازه گیری، ارزیابی و تعدیل، اقدامات یکنواخت نیست، بلکه یک فرآیند مداوم است.

در همان روند، سازمانها گام به گام را تکمیل می کنند.

خود ارزیابی

ارزیابی با بازبینی نتایج آغاز می شود. این اصل اساسی این مدل است.

برای بهبود نتایج، حداقل در یکی از زمینه های سازمان باید اقدامات انجام شود.

EFQM (مدل تعالی سازمانی) و ارزیابی بینش را در مورد میزان بلوغ یک سازمان نشان می دهد.

این در پنج مرحله توسعه نشان داده شده است:

مرحله ۱: فعالیت گرا

تاکید بر فعالیت های جداگانه ای در یک سازمان است، فعالیت ها توسط دستورالعمل های کاری و قوانین خانه و یا توسط خود حرفه ای تعیین می شود.

وابستگی ها توجه کمتری به خود جلب می کنند.

مرحله ۲: روند گرا

فرایند و کنترل فرایند عناصر کلیدی است که در آن قدرت، وظایف و مسئولیت ها به وضوح تعریف شده است.

بهبود تنها پس از ارزیابی انجام شده است.

مرحله ۳: سیستم گرا

سازمان به عنوان یک کل در نظر گرفته شده است.

کنترل فرآیندهای مربوط به گرایش داخلی و خارجی است که در آن همکاری مهم است.

پس از شناسایی روند پیشرفت، پاسخ داده می شود.

مرحله ۴: زنجیره ای گرا

کنترل کامل بر کل فرآیند سازمانی از جمله ارتباط با تامین کنندگان، مشتریان و سایر شرکای موجود در زنجیره ای، کنترل خوبی دارد.

دانش، ظرفیت و تجربه به وسیله خود بازتاب دوره ای بهینه شده و به بهترین توانایی سازمان می رسد.

مرحله ۵: مدیریت کیفیت جامع (TQM)

مدیریت کیفیت جامع (TQM) و بهبود مستمر / Gemba Kaizen در تمام لایه های سازمان لنگر انداخته می شود.

با مرتب سازی عملکرد، کیفیت باقی می ماند و روند و تحولات پیشگیرانه تنظیم می شود.

در این مرحله سازمان می تواند به عنوان یک سازمان با کیفیت بالا شناخته شود.

کاربرد مدل EFQM

ارزیابی ها به سازمان اجازه می دهد بینش نسبت به کیفیت مدیریت عملیات فعلی خود را به دست آورد.

پیشرفت ها فرموله شده اند و این می تواند توسط یک سازمان در مراحل مختلف اجرا شود.

ارزیابی خود شامل پنج مرحله است:

تنظیم استانداردها برای تمام ۹ ناحیه کلیدی
تعیین کیفیت فعلی مدیریت عملیاتی
فرمول بندی و اولویت بندی پیشرفت ها
کاربرد و تدوین

پیشرفت در برنامه های مختلف (سالیانه) اجرای واقعی و نظارت بر اقدامات اصلاحی

آیا مدل EFQM Excellence در واقع مفید است؟

درک مراحل، مفاهیم و متدولوژی همه جانبه مدل تعالی به شما کمک خواهد کرد تا بر ارزش های حقوقی تمرکز کنید

و گام های درست را در جهت بهبود فراهم کنید.

با این حال، اشتباه نکنید که فکر کنید می توانید از آن به تنهایی به عنوان یک ابزار جامع برای بهبود استفاده کنید.

EFQM (مدل تعالی سازمانی) به عنوان ابزاری جامع عالی عمل می کند، اما با استفاده از مدل، پیشرفت نمی کند:

“مدل در مورد بهبود است.

می توان گفت که یک نمایش عملی از مدیریت کیفیت جامع است،

اما با استفاده از مدل، هیچ پیشرفتی حاصل نمی شود،

بلکه با اعمال اقدامات بعد از استفاده از مدل به عنوان یک ابزار تشخیصی برای شناسایی جایی که وجود دارد مناطق برای بهبود. ” (سینگال و هندیریکس)

بهترین راه برای اجرای این اقدامات، استفاده از یک سیستم مدیریتی است که در اطراف بهبود مستمر تشکیل شده است.

درست مثل هر چیزی در فضای بهبود، آنچه که خارج می کنید با آنچه که قرار داده اید اندازه گیری می شود.

به همین دلیل نیز کافی نیست که مدل EFQM Excellence همراه با یک سیستم مدیریت کسب و کار داشته باشید

اگر مایل به انجام کار نیستید، که شامل موارد زیر است:

گرفتن افراد مناسب از مناطق مناسب برای تمرکز بهبود همان
شناسایی فرصت های بهبود شما به عنوان یک گروه
بهبود مدل سازی
پیاده سازی پیشرفت
تنظیم استراتژی مدیریت خود را برای پیوستن به بهبود مستمر در قلب آن.

خود ارزیابی در مدل EFQM

خودارزیابی ، یک بازنگری منظم ، سیستماتیک و جامع از فعالیتهای سازمان و نتایج آن بر اساس یک مدل سرآمدی عملکرد مانند EFQM (مدل تعالی سازمانی) است.

فرآیند خودارزیابی به سازمان اجازه میدهد بطور شفاف نقاط قوت و نیز حوزه های نیازمند بهبود را شناسایی کند .

فرآیند عمومی خودارزیابی

ایجاد و تعهد لازم در مدیریت ارشد سازمان برای انجام خودارزیابی
ایجاد و جاری سازی استراتژی اطلاع رسانیدم
طرح ریزی کل فرآیند خودارزیابیقدم
انتخاب و آموزش تیم مدیریت کننده فرآیند
انجام خودارزیابی
اولویت بندی یافته های خودارزیابی
تشکیل تیم های بهبود و تدوین و پیاده سازی اقدامات اصلاحی
روشهای خودارزیابی

روش پرسشنامه :

مدرس EFQM مدل تعالی سازمانی

کم هزینه و سریع انجام میشود سوالات از اجزای معیارهای نه گانه میتواند به شکل ساده بصورت بله وخیر باشد .

دقت ارزیابی در این روش پایین است .

روش ماتریسی :

این روش نیاز به آموزش کمی دارد. این روش همانند روش پرسشنامه بر اساس اعلام نظر افراد ارزیابی میکند.

روش کارگاهی :

اعضای تیم خودارزیابی اطلاعات را جمع آوری و در یک کارگاه به یکدیگر ارائه میکنند

و از طریق بازنگری و پیشرفت برنامه های اجرایی و امتیاز دهی به یک نظر اجماع میرسند.

روش پروفرما :

بعلت درگیری افراد بیشتری از افراد در بخش های مختلف سازمان در امر جمع آوری اطلاعات از دقت بیشتری نسبت به روشهای دیگر است .

روش شبیه سازی فرآیند اخذ جایزه :

در این روش بر اساس فرآیندی که جهت دریافت جایزه اروپایی کیفیت توصیه شده است صورت میگیرد.امتیاز دهی در این روش از دقت بالایی برخوردار است .

منطق رادار RADAR در چرخه خودارزیابی

استفاده از عناصر RADAR یکی از روشهای تعیین امتیاز دهی و ارزیابی میباشد .

اساس این الگو بر پایه مفاهیم اصلی بهبود مستمر و چرخه PDCA دمینگ ( برنامه PLAN ، اجرا DO ، بررسی CONTROL و عمل ACTION ) که یکی از ابزارهای مهم کنترل کیفیت و بهبود مستمر میباشد بنا شده است.

RADAR از چهار جزء تشکیل شده است:

نتایج Results.
روش و رویکرد Approach.
تسری یا جاری سازی Deployment.
ارزیابی و بازنگری Assessment & Review
سطوح تعالی در کسب جایزه

سطوح تعالی سازمانها را در دستیابی به تعالی متمایز میکند و میزان موفقیت آنها را در دستیابی به تعالی نشان میدهد.

مدرس EFQM مدل تعالی سازمانی

سطح اول : دریافت گواهینامه

سازمانهایی که کوشش میکنند عملکرد فعلی خود را به کمک یک مدل تعالی سازمانی مانند مدل بالدریچ ، مدل EFQM و مدلهای دیگر خودارزیابی کرده و فعالیتهای سازمان را در قالب معیارهای ۹ گانه دسته بندی نمایند.

سطح دوم : دریافت تقدیر نامه

سازمانهایی که سعی دارند اجزای معیارهای ۹ گانه را پیاده سازی و اجرا نمایند

و در صورت کسب حداقل ۴۰۰ امیتاز در این سطح بصورت رسمی قرار میگیرند .

سطح سوم : تندیس بلورین

این نوع سازمانها بایستی طبق مدل به سرعت و منظم و براساس جداول و برنامه ریزی های از قبل حرکت کنند و در صورت کسب امتیاز بالای ۵۵۰ بعنوان برگزیده جایزه کیفیت و دریافت تندیس بلورین معرفی میشود.

سطح چهارم : تندیس سیمین

این نوع سازمانها بصورت سریع فرآیندها را طی کرده و از اطلاعات جامع و معتبر و به موقع استفاده میکنند

و با معیارهای کمی مورد سنجش قرار میگیرند.این سازمانها بایستی بیش از ۶۳۰ امتیاز کسب کند

تا بعنوان برگزیده و برنده جایزه تندیس سیمین معرفی شوند

سطح پنجم : تندیس زرین

در این سازمانها معیارهای ۹ گانه و اجزای آنها پیاده شده و بصورت استاندارد و با سرعت و دقت اجرا و خودارزیابی نهادینه شده است .

سازمانهایی که بتوانند حداقل ۷۰۰ امتیاز کسب کنند بعنوان برنده جایزه کیفیت اروپا و دریافت تندیس زرین کیفیت معرفی میشوند.

امیدواریم از این مطلب در صنایع سافت که درباره مدل تعالی سازمانی EFQM بود لذت برده باشید.

نظرات خودتون رو واسه ما کامنت بزارین تا ما بتونیم هر چه بیشتر از اونها واسه بهتر شدنه تیممون استفاده کنیم.

منبع: بهزاد عباسی

5 1 رای
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments

درخواست خود را جهت مشاوره تکمیل نمایید

  • اعداد با زبان انگلیسی وارد شود

جدیدترین مقالات

فهرست
0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x