آموزش 5s نظام آراستگی

مدرس 5s نظام آراستگی. طبق تحقیقات انجام شده اگر فردی با خستگی محیط کار خود را آشفته رها کند، فردا صبح زمانی که باز می گردد و این محیط را میبیند، خستگی دیروز دوباره در بدنش پدید می آید. این موضوع اهمیت نظام آراستگی در سازمان ها را نشان میدهد که چه مقدار می تواند در بهره وری و افزایش آن موثر باشد. این نظام نخستین بار توسط ژاپنی ها به اجرا در آمد

و نام این نظام هم تشکیل شده از ۵s است :

ساماندهی Seiri

پاکیزه سازی Seiso

نظم و ترتیب Seiton

استانداردسازی Sekitsu

انضباط Shitsuke

۵s پیش شرط اجرای موفقیت آمیز سایر سیستم ها و مدلها می باشد و مزیت آن این است که در همه جا قابل پیاده سازی است.

از ضرورت های مقدم بودن اجرای این نظام می توان به نمونه های زیر اشاره گردد :

سرعت دستیابی افزایش می یابد.
نتایج برای همه ی افراد قابل درک است .
محیط کاری تمیز و سازمان یافته خواهد شد .
عمر وسایل و ابزارآلات کار افزایش می یابد.
هزینه پیاده سازی کاهش پیدا میکند.

نظام آراستگی

مدرس 5s نظام آراستگی

ساماندهی:

عبارت است از شناسایی ابزارهای موردنیاز محل کار ،مجموعه گامهایی که ما در محل کار مشخص میکنیم که چه چیزی باید نگه داشته شود.

و چه چیزی نباید نگه داشته شود یا مشخص نماییم که در یک مکان چه ابزاری مورد نیاز است.

و آنها را از ابزارهایی که مورد نیاز نیست جدا کنیم.

هر منطقه کاری فقط باید شامل اقلامی باشد که برای انجام کار در آن منطقه نیاز است.

نظم و ترتیب :

هر چیزی در محل کار باید یک مکان مشخص داشته باشد و در واقع هر چیزی باید سر جای خودش باشد.

در این مرحله باید اقلام را دسته بندی کنیم تا به راحتی بدانیم که هر چیزی در کجا قرار دارد.

مثل آنچه که یک تعمیرکار روی میز کارش دارد و به راحتی میداند که هر ابزاری را که نیاز دارد در کجا قرار دارد.

هنگامی که هر چیز با توجه به کارکرد و در نظر گرفتن کیفیت و ایمنی کار در جای مناسب و مشخص قرار داشته باشد، محل کار همواره منظم و مرتب خواهد بود.

پاکیزه سازی :

این اصل به آنجا برمیگردد که ما در محیط تمیز با روحیه بهتر به کار میپردازیم.

پاکیزه سازی عبارت است از نگهداری محل کار، بهبود ظاهر محل کار و مهمتر از آن جلوگیری از کثیف شدن محل کار همچون دور ریختن زوائد و پاکیزه کردن اشیاء از آلودگیها و مواد خارجی.

نظام s5

استاندارد سازی :

استاندارد سازی عبارت است از کنترل و اصلاح دائمی سازماندهی ، نظم ، ترتیب و پاکیزگی. که این مهم با بازبینی دوره ای ، تشکیل کمیته های بازرسی ، استفاده از علائم و نشانه ها و . . . صورت میگیرد.

انضباط :

انضباط عبارت است از آموزش عادات و توانایی هایی جهت انجام یک وظیفه خاص.

نکته اصلی در اینجا ایجاد عادات درست به جای عادات نادرست است.

این کار را باید از طریق آموزش شیوه های درست انجام کار به افراد و تمرین دادن آنان در این زمینه آغاز نمود

۵s در نهایت منجر به بهبود فرایندهای ذیل میشود:

کاهش زمان نصب

کاهش زمان چرخه

کاهش حوادث

کاهش ضایعات

افزایش امنیت

افزایش فضای اداری در محیط کار

مدرس 5s نظام آراستگی

5s چیست

5S فرهنگ ساده برای ساماندهی محیط کار است که منجر به افزایش روحیه، کارایی و کیفیت کار می‌شود

اصول نظام آراستگی 5S در ادامه تشریح شده است .

پنج سین نشانگر پنج کلمه ژاپنی است که با حرف S شروع می‌شود.

پاکسازی SEIRI
نظم و ترتیب SEITON
نظافت SEISO
حفظ و نگهداری SEIKETSU
توسعه و فرهنگ خانه‌داری SHITSUKE
نظام آراستگی 5S

پاکسازی SEIRI

تعریف

پاکسازی یعنی جدا کردن اقلام غیر ضروری و دور ریختن آن‌ها است

قدم های استقرار

اقلامی که متعلق به شما هست و دیگر مصرفی ندارند را سریعا دور بیاندازید.

اقلامی که متعلق به دیگران یا شرکت است و زائل به نظر می‌رسند را لیست نموده و سپس این لیست را به دیگران اعلام نمائید.

این لیست می‌تواند ستون‌های نام، شرح، محل استقرار، علت زائد بودن، تاریخ صدور، تاریخ سررسید است.

در پایان تاریخ سررسید در صورت عدمم راجعه جهت هر یک از اقلام، آن‌ها دور انداخته شود.

نظم و ترتیب SEITON

تعریف

مرتب کردن اقلام، طوری که به بتوان به راحتی به ان دست یافت.

قدم‌های استقرار

طراحی برای استقرار اسیاء و ابزار مورد نیاز خود در کار تهیه کنید

در تعیین محل استقرار اقلام، به دفعات استفاده انها، از نظر دوری و نزدیکی توجه فرمائید.

جهت فراموش نشدن محل استقرار اشیاء موارد ذیل را انجام دهید:

لیستی از اشیاء و محل استقرار آن‌ها تنظیم شود، و این لیست به صورت مستمر بازنگری شود.

با استفاده از برچسب و نصب آن در هر محل، اشیا، قرار گرفته در آن محل را مشخص نمائید.

نظافت SEISO

تعریف

مشارکت در تمیز کردن محیط کار به طوری کهه یچ جا کثیف نباشد

مراحل استقرار

منتظر شوید که اشیاء کثیف شوند و بعد آن‌ها را تمیز کنید

شما و همکارانتان باید نظافت محیط کار خود را تقبل کنید و فقط منتظر کارکنان خدماتی نباشید.

هر گز چیزی را به اطراف خود نیاندازید و محیط را کثیف نکنید.

ماشین‌آلات مربوط به خود را تمیز کنید و در صورت استفاده مشترک به نوبت این کار را انجام دهید

مشارکت در تمیز کردن محیط کار به‌طوری که هیچ جا کثیف نباشد

استانداردسازی SEIKETSU

تعریف

کنترل و اصلاح دائمی، سازماندهی، نظم، ترتیب و پاکیزگی

مراحل استقرار

استانداردسازی با به‌کارگیری علائم و رنگ‌ها

تدوین دستورالعمل‌های کاری برای پیشگیری از خطاها

استقرار اقلام به نحوی که به‌سهولت و سریع بتوان از اآ استفاده نمود

انظباط SHITSUKE

تعریف

ایجاد عادات جهت اجرای یک وظیفه مشخص است ایجاد عادت از طریق آموزش، رعایت رویه‌ها، قوانین و مقررات، تکرار و تمرین انجام یک کار می‌تواند صورت گیرد.

مثال :

تمرین وقت شناسی
نظم و ترتیب اداری نظیر ورود و خروج منظم کارکنان
زیباسازی محیط کار

تعریف 5S (نظام آراستگی محیط کار) چیست؟

محیط کار شما چگونه محیطی است؟

آیا شما در یک محیط آشفته و شلوغ کار می کنید؟

آیا نظام آراستگی را رعایت می کنید؟

آیا می دانستید دانشمندان و روانشناس ها بررسی کرده اند که اگر فردی با خستگی محیط کار خود را آشفته رها کند،

فردا صبح زمانی که باز می گردد و این محیط را می بیند، خستگی دیروز دوباره در بدنش پدید می آید.

این موضوع اهمیت نظام آراستگی در سازمان ها را می تواند نشان بدهد، اینکه اجرای نظام آراستگی یا همان 5S ژاپنی چقدر می تواند در بهره وری و افزایش آن موثر باشد.

نظام آراستگی 5s

سیستمی تحت عنوان 5S برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم، در ژاپن شکل گرفت، ولی ایده اولیه این سیستم، ژاپنی نمی باشد.

ژاپنی ها با الگو برداری از برخی صنایع آمریکایی و اروپایی و پس از توسعه و سیستماتیک نمودن آن، این سیستم را ارائه نمودند.

الگوهای اولیه ای که مورد استفاده ژاپنی ها قرار گرفت، شامل سه دسته از صنایع آمریکایی و اروپایی می باشد.

دسته اول:

صنایعی می باشند که رعایت بهداشت، تمیزی و نظم از زیر ساخت های اساسی آن می باشد

مانند: صنایع بهداشتی و دارویی یا صنایع میکرو الکترونیک که عمومان نیازمند محیطی تحت عنوان “اتاق تمیز یا Clean room می باشند.

دسته دوم:

سازمان های خدماتی مانند هتل ها، سوپر مارکت ها، کتابخانه ها و مراکز تفریحی را در بر می گیرد.

در این سازمان ها مشتری با محیط سازمان تماس مستقیم و نزدیک دارد.

حساسیت بالای مشتریان این گونه از سازمان ها به تمیزی، نظم و سرعت پاسخگویی به خواسته هایشان، موجب می شود که این سازمان ها برای بقا و رقابت، ناچار باشند که اصول خاصی را رعایت نمایند.

به طور کلی در آمریکا رعایت این گونه از اصول (چه اجبار قانونی باشد و چه الزام عرفی و صنفی) در زمینه هایی که مرتبط با بهداشت و سلامتی انسان ها می باشد، خانه داری خوب یا Good House Keeping نامیده می شود.

دسته سوم:

شامل سازمان های پیشرو می باشند که به اهمیت مباحثی مانند: انسان، ماشین، انسان – کار و انسان – محیط توجه خاصی نموده و تلاش نموده اند

که ارتباطی منطقی و سالم بین انسان- ماشین – کار پدید آورند.

از گذشته آراستگی در همه جوامع بخصوص ایران ما وجود داشته است

اما بصورت نظام مند و روشمند نبوده، اولین بار ژاپنی ها در سال 1985 نظام آراستگی را بصورت نظام مند معرفی کردند، فردی بنام سوزوکی در کتاب کایزن عملی فصلی را به اصول نظام آراستگی به عنوان مبنایی برای بهره وری و کایزن معرفی نمود.

ابتدا نظام آراستگی دارای 3 بند بود که پس از آن به 5 اصل تغییر یافت و نام 5S را به خود گرفت.

تعریف کامل 5S چیست؟

5S سیستمی برای بهسازی و آراستگی در محیط می باشد.

(تفاوتی نمی کند این محیط، محیط کار است، محیط خانه است و یا حتی خودرو شخصی) این نظام کمک می کند، همواره محیطی آراسته داشته باشیم.

نظام آراستگی یا 5S شامل 5 مرحله با نام های زیر می باشد:

ساماندهی (Seiri): تفکیک ضروری از غیر ضروری

نظم و ترتیب (Seiton): مرتب کردم و مشخص کردن مکان هر وسیله ای

نظافت (Seiso): تمیز کاری و نگهداری محیط به صورت همواره تمیز

استانداردسازی(Seiketsu): تدوین دستورالعمل ها و استانداردها برای حفظ و تداوم آراستگی

انضباط(Shitsuke): فرهنگ سازی برای انجام عادت افراد به انجام صحیح کارها

با رعایت این اصول می توان سازمانی آراسته داشت، البته این نکته نیز قابل توجه است که اجرای نظام آراستگی زمان بر بوده

و نیازمند گذر زمان و صبر است، هیچ گاه نمی شود، نظام آراستگی و 5S را در یکروز یا یک هفته انجام داد.

عوامل موثر در اجرای 5S:

عوامل متعددی بر اجرای این سیستم، تاثیر می گذارند. شدت اثر برخی از این عوامل به حدی است که اجرا یا عدم اجرای این سیستم، منوط به آن ها است.

شدت این تاثیر وابسته به عوامل و شرایط و ماهیت خاص هر سازمانی است.

به طور کلی می توان این عوامل را در پنج دسته طبقه بندی نمود:

1- عوامل برون سازمانی

2- عوامل درون سازمانی

3- عوامل فردی

4- عوامل کاری

5- عوامل سیستمی

مزایای پیاده سازی 5S:

ایجاد یک نظم فراگیر

زمینه سازی برقراری انضباط سازمانی

کاهش ابهام در کار

زیباسازی محیط کار

بهداشتی شدن محیط کار و رفع آلودگی های آن

ایمن شدن محیط کار و کاهش حوادث و بیماری های کاری

آسان شدن و کم زحمت شدن انجام کار

دسترسی آسان تر و راحت تر به اسناد، قطعات، ابزار و سایر لوازم مورد نیاز و جلوگیری از گم شدن آن ها

کاهش اشتباهات و دوباره کاری ها

افزایش روحیه کارکنان

بهبود روابط کارکنان

کاهش خستگی و آزردگی روانی ناشی از کار

فراهم شدن شرایط لذت بردن از کار

کاهش خرابی ماشین آلات

تثبیت و بهبود کیفیت

افزایش راندمان و کارایی

کاهش زمان انجام کارها

مدرس 5s نظام آراستگی

کاهش وابستگی امور به اشخاص و امکان ایجاد گردش شغلی در سازمان

کاهش ضایعات ناشی زا نابسامانی و در هم ریختگی

جلوگیری از ضایع و فاسد شدن مواد فاسد شدنی

جلوگیری از استفاده اشتباه و نابجا از فرم ها، مواد، قطعات و ابزارهای نسبتا مشابه

افزایش طول عمر ابزار و ماشین آلات

نهادینه شدن فرهنگ بهره وری

تشخص بخشی (شخصیت دادن) به کارکنان

جلب نظر مشتریان

افزایش تعلق سازمانی

زمینه سازی فرهنگ خود انظباطی

کاهش استعفاء و ترک سازمان

افزایش جذابیت محیط کار

مدرس 5s نظام آراستگی

نظام آراستگی ۵S تعریف و مفهوم آن چیست؟ و برای چه نیاز دارید!!؟

نظام آراستگی 5s

5S یا نظام آراستگی منجر به پیشگیری از حوادث و افزایش بهره وری می گردد .

شاید بهتر باشد بگوییم هدف نهایی ۵S پیشگیری از اتلاف است .

این نظام نخستین بار توسط ژاپنی ها به اجرا در آمد و نام این نظام هم تشکیل شده از پنج S است که در ادامه به تشریح پنج S خواهیم پرداخت .

قبل شروع بحث بهتر است به این نکته اشاره شود که ۵S پیش شرط اجرای موفقیت آمیز سایر سیستم ها و مدل ها می باشد

و مزیت آن این است که در همه جا قابل پیاده سازی است .

مقدمه

مدرس 5s نظام آراستگی

اجرای ۵S برای رسیدن به هدف های متعددی اجرامی شود.

برخی از مهم ترین هدف ها عبارتند از ایمنی و بهداشت ، بهره وری ، صرفه جویی در هزینه ها ،کیفیت و پیشگیری از خرابی ها در محیط هایی که بااجرای نظام آراستگی مدیریت می شوند ، اشیا زاید و غیر ضروری وجود ندارد

و اقلام موجود با نظمی خاص مرتب می شوند و این امرتا حد زیادی موجب صرفه جویی و ایمنی محیط خواهد شد .

اجرای منظم مراحل نظام آراستگی محیطی پاکیزه وبهداشتی رافراهم می آورد

و از همه مهم ترتلاش برای ایجاد عادت های صحیح درکارکنان مهم ترین عامل درتحقق محیط های آراسته است

واین مهم دراجرای بند پنجم حاصل خواهدشد.

وجود محیطی سامان یافته از لوازم قبل از اجرای نظام آراستگی 5sم تولید یا ارائه خدمات باکیفیت است.

از ضرورت های مقدم بودن اجرای این نظام می توان به نمونه های زیر اشاره گردد:

سرعت دستیابی افزایش می یابد
نتایج برای همه ی افراد قابل درک است .
محیط کاری تمیز و سازمان یافته خواهد شد .
عمر وسایل و آلات کار افزایش می یابد
هزینه پیاده سازی پایین

پیشینه

شروع چنین حرکتی را به ژاپن نسبت می دهند اما امروزه بسیاری از کشور ها ، این نظام را به اجرا در آورده اند .

به ویژه کشور سنگاپور که نظام آراستگی را به عنوان یک نهضت ملی شروع کرده است .

سیستمی تحت عنوان ۵S ، برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم ، در ژاپن شکل گرفت .

ولی ایده اولیه این سیستم ، ژاپنی نمی باشد .

ژاپنی ها با الگو برداری از برخی صنایع آمریکایی و اروپایی و پس از توسعه و سیستماتیک نمودن آن ، این ۵S را ارایه نمودند .

الگوهای اولیه ای که مورد استفاده ژاپنی ها قرار گرفت شامل سه دسته از صنایع آمریکایی و اروپایی می باشد .

دسته اول صنایعی می باشند که رعایت بهداشت ، تمیزی ونظم از زیر ساختهای اساسی آن می باشد ، مانند صنایع بهداشتی و دارویی یا صنایع میکروالکترونیک که عموما نیازمند محیطی تحت عنوان اتاق تمیز یا ” Clean Room ” می باشند.

دسته دوم ، سازمانهای خدماتی مانند هتل ها ، سوپر مارکتها ، کتابخانه ها و مراکز تفریحی را در بر می گیرد .

در این سازمانها ، مشتری با محیط سازمان تماس مستقیم و نزدیک دارد حساسیت بالای مشتریان اینگونه از سازمانها به تمیزی ، نظم و سرعت پاسخگویی به خواسته هایشان ، موجب می شود که این سازمانها برای بقا و رقابت ناچار باشند که اصول خاصی را رعایت نمایند .

بطور کلی در آمریکا رعایت اینگونه از اصول ( چه اجبار قانونی باشد و چه الزام عرفی و صنفی ) در زمینه هایی که مرتبط با بهداشت و سلامتی انسانها می باشد، ” خانه داری خوب .. یا “Good House Keeping” نامیده می شود .

دسته سوم ، شامل سازمانهای پیشرویی می باشند که به اهمیت مباحثی مانند انسان – ماشین، انسان – کار و انسان – محیط توجه خاصی نموده

و تلاش نموده اند که ارتباطی منطقی و سالم بین ” انسان – ماشین- کار ” پدید آورند .

برای پیاده سازی نظام آراستگی در حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات دوره آموزشی نظام آراستگی در تعمیرات در سایت نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر پیش بینی شده است

در اینجا بخش اول این دوره را ملاحظه می فرمایید: دانلود فیلم بخش اول نظام آراستگی در حوزه نگهداری و تعمیرات با کیفیت بالا

عبارت « پنج اس » ۵S براساس حروف ابتدای پنج واژه ژاپنی انتخاب شده است:
ساماندهی Seiri
پاکیزه سازی Seiso
نظم و ترتیب Seiton
استانداردسازی Sekitsu
انضباط Shitsuke

در ادامه مبانی و اصول هر یک از پنج واژه ۵S شرح داده می‌شود.

ساماندهی (سازماندهی ، تفکیک و تعمیر یا Seiri )

در دیدگاه ۵S ، سامساماندهی Seiriاندهی عبارت است از نظم دادن به کلیه اجزای یک سازمان جهت نیل به اهداف.

از دیدگاه « پنج اس » ساماندهی به معنای تشخیص ضرور از غیرضرور، اتخاذ تصمیمات قاطع و اعمال مدیریت اولویتها برای رهایی از غیرضروریها است.

در دیدگاه « پنج اس » ، ساماندهی امری دشوارتر از قراردادن اشیاء در گوشه‌ای می‌باشد و هدف ایجاد نظمی مطلوب و مناسب است.

به منظور موفقیت در ساماندهی می‌بایستی به اولویت بندی پرداخت.

به طور خلاصه این S به معنی جدا کردن آنچه ضروری است از غیر ضروری ها می‌باشد.

نمونه هایی از اجرای این S را می توان بصورت زیر فهرست نمود:

– تفکیک اشیاء ضروری از غیر ضروی ( مشخص کردن ملزومات اداری که در اطراف شما وجود دارد و طبقه بندی آنها با توجه به اولویت استفاده از آن ، تفکیک فرمهای از رده خارج و فرمهای در گردش ).
– اشیایی را که استفاده نمی کنیم دور بریزیم ( دور ریختن برگهای زائد ).

نظم و ترتیب (Seiton )

نظم و ترتیب Seitonدر دیدگاه ۵S ، نظم و ترتیب عبارت است قرار دادن اشیاء در مکانهای مناسب و مرتب به نحوی که بتوان از آنها به بهترین وجه استفاده کرد.

نظم و ترتیب راهی است برای یافتن و بکار بردن اشیای مورد نیاز ، بدون انجام جستجوهای بیهوده.

هنگامی که هر چیز با توجه به کارکرد و در نظر گرفتن کیفیت و ایمنی کار در جای مناسب و مشخص قرار داشته باشد، محل کار همواره منظم و مرتب خواهد بود.

بدین منظور باید همه وسایل، اقلام و فرمهای مورد نیاز را که قبلا در اس یک شناسایی نموده و کارکرد هر یک از آنها را نیز مشخص نموده‌ایم را در جای مناسب قرار دهیم به نحوی که با سرعت و سهولت قابل دسترس باشند.

به عبارت دیگر قرار دادن اشیا در بهترین مکان به بهترین طریق ممکن و امکان دسترسی به آن با حداکثر سرعت (زیر ۳۰ ثانیه). نمونه هایی از اجرای این S را می توان بصورت زیر فهرست نمود:

– اشیایی را که غالباً استفاده می کنیم، در محل کار قراردهیم (تجهیز میزهای افراد به ملزومات اداری)

– اشیایی را که به ندرت استفاده می کنیم در جایی دور از دسترس قرار دهیم (استفاده از سیستم بایگانی مناسب به طوری که سوابق کاری سالهای گذشته در جاهای دورتری قرار گیرد، استفاده از کتابخانه یا قفسه های مخصوص جهت قرار گرفتن کتابها و جزوات و دستورالعملها)

برچسب گذاری و شناسایی کلیه زونکنها، فایلها، قفسه ها ( برچسب گذاری فایلها به نحوی که نشان دهنده محتویات آن باشد)

– استقرار هر چیز در جای مشخص و مخصوص به خود (استفاده از فایلها و قرار دادن ملزومات اداری در جای خود، استقرار و طبقه بندی فرمها در قفسه های مخصوص، استفاده از کازیه جهت طبقه بندی نامه ها و یا کارهای در دست اجرا).

– آوردن و بازگرداندن هر چیز در حداقل زمان (بازگرداندن زونکن سوابق به محل بایگانی، مرتب کردن اقلام و وسائلی که روزانه با آن سر و کار داریم، قرار دادن صندلی پشت میز کار در هنگام ترک محل کار).

علامت گذاری محدوده ها و محل استقرار اشیاء و شناسایی افراد ( تابلو های مشخص کننده نام افراد و یا استفاده از تگهای شناسایی، مشخص شدن محل استقرار خودروهای شرکت، طراحی جانمایی میز کاری افراد ).

– نظم و ترتیب در تابلوی اعلانات ( نصب پلاکاردهای تبلیغاتی شرکت در جاهای مناسب).

– طراحی اعلانات به نحوی که خواندن آنها آسان باشد ( استقرار مناسب مانند در معرض دید بودن، طراحی زیبا و خوانا بودن ).

مدرس 5s نظام آراستگی

پاکیزه سازی ( Seiso )

پاکیزه سازی Seisoدر دیدگاه ۵S پاکیزه سازی عبارت است از دور ریختن زوائد و پاکیزه کردن اشیاء از آلودگیها و مواد خارجی.

به عبارت دیگر پاکیزه سازی نوعی بازرسی است.

بازبینی و پاکیزگی محیط کار برای حذف آلودگی مورد تأکید در این بخش از نظام «پنج اس»قرار دارد.

برخی از لوازم، تجهیزات و مکانها لزوماً باید بسیار پاکیزه و عاری از هر نوع آلودگی نگهداری شوند.

بنابراین لازم است که آنها را دقیقاً شناسایی نموده و بر این باور بود که پاکیزه سازی تنها تمیز کردن محل کار و لوازم موجود در آن نیست

بلکه پاکیزه سازی امکان انجام بازرسی و بازبینی را نیز بایستی فراهم آورد.

به عبارت دیگر پیشگیری از کثیفی و پاکیزه نگه داشتن مداوم محیط، اموال و افراد و حذف و یا کنترل آلودگی و یادآوری این نکته که محل کار خود را همانند خانه خود بدانیم.

نمونه هایی از اجرای این S را می توان بصورت زیر فهرست نمود:

– تعریف مسئولیتهای تمامی افراد برای پاکیزگی محل کار (حفظ نظافت و پاکیزگی محیط کار هر یک از پرسنل، پاکیزگی و نظافت البسه پرسنل ).

– انجام بازبینی و پاکیزه سازی مستمر توسط مجری ارائه خدمات

– شناسایی و رفع خرابیهایی که در اثر نشتی ها فرسایش ها، ترک ها و غیره بوجود آمده است

– شناسایی منابع آلودگی و سعی در حذف و یا کنترل آن

– تمیز کردن محل کار (شستشوی مرتب با مواد ضدعفونی کننده، نظافت در انبار، جمع آوری لوازم مستعمل، تمیز کردن هر چیز بلافاصله بعداز کثیف شدن).

– حذف آلودگیهای گرد و غبار (استفاده از تهویه مطلوب در انبار و سالن ها، استفاده از فیلترهای صافی هوا، استفاده از کاورها، قرار دادن اقلام و اشیا در محفظه های دربسته).

– پاکیزه کردن محلهایی که از چشم افراد به دور است (زیر میزها، گوشه های اتاق، زیر ملزومات اداری و تجهیزات فنی، پشت پرده پنجره ها، فایلها، کشوها و…).

مدرس 5s نظام آراستگی

استانداردسازی ( Seikitsu )

استاندارد سازی Seiketsuدر دیدگاه ۵S ، استانداردسازی عبارت است از کنترل و اصلاح دائمی سازماندهی ، نظم ، ترتیب و پاکیزگی.

تاکید اصلی در استانداردسازی متوجه مدیریت است که با استفاده از چک لیستهای مناسب و استاندارد کردن مقررات با استفاده از نوآوری و خلاقیت، محیط کار را به نحوی استاندارد و کنترل نماید

که همواره همه عوامل با سرعت و دقت لازم مورد استفاده قرار گیرند.

نمونه هایی از اجرای این S را می توان بصورت زیر فهرست نمود:

– بازبینی دوره ای (تشکیل کمیته بازرسی، بازرسی و بازدید از مجموعه تحت پوشش، برگزاری ممیزی داخلی).

– استفاده از علائم و نشانه ها ( علائم نشاندهنده جهت و راهنما ).

– علامتگذاری محدوده های خطر و یا مراقبت خاص (در انبار مواد شیمیایی، تجهیزات با فشار کارکرد بالا ).

– علایم مربوط به تجهیزات خاموش کننده ( علائم مربوط به زنگ خطر و وسایل ایمنی و راهنمای سیستم اطفای حریق، تابلوهای سیگار کشیدن ممنوع ).

– تمهیدات پیشگیری از خطا و اشتباه (آموزش پرسنل در خصوص بروز خطر، تدوین دستورالعملهای کاری برای استفاده از تجهیزات ویژه ).

– برچسبهای نشان دهنده میزان دقت ابزار ( نصب میزان دقت تجهیزات و تاریخ اعتبار و کنترل برای آنها ).
تدوین دستورالعمل اجرای سیستم

– تشکیل جلسات کمیته راهبری ، بررسی نتایج بازرسی های دوره‌ای و اخذ تصمیمات لازم برای پیشبرد اهداف ۵S

– فعالیتهای لازم توام با مسابقاتی برای ساماندهی، مرتب کردن و تمیز کردن هر چه بهتر ( در نظر گرفتن یک معیار در ارزیابی نمایندگیها و تعیین واحد نمونه در شرکت و اختصاص یکی از پارامترهای ارزیابی ماهیانه پرسنل به امر پاکیزگی محل کار ).

انضباط ( Shitsuke )انظباط Shitsuke

در دیدگاه ۵S ، انضباط عبارت است از آموزش عادات و توانایی هایی جهت انجام یک وظیفه خاص.

نکته اصلی در اینجا ایجاد عادات درست به جای عادات نادرست است.

این کار را باید از طریق آموزش شیوه های درست انجام کار به افراد و تمرین دادن آنان در این زمینه آغاز نمود.

همچنین این تمرینها از طریق وضع مقررات و پیروی جدی از آنها تحقق می پذیرد.

به عبارت دیگر انضباط فرآیند تکرار و تمرین انجام یک کار است.

مثلاً کاملاً ضروری است که رعایت مقررات ایمنی برای افراد به صورت یک عادت درست درآید.

نمونه هایی از اجرای این S را می توان بصورت زیر فهرست نمود:

– تمرین نظم و ترتیب ( آموزش ، نظارت مستمر ، ارزیابی و پاداش به پرسنل جهت نظم و انضباط ).

– تمرین وقت شناسی ( آموزش استفاده بهینه از زمان، بخصوص در بخش تعمیرات در سالنها و برقراری جلسات ).

– توجه به زیباییها و رعایت ظواهر ( استفاده از لباسهای کار مناسب در اداره و یا سازمان ).

اقدامات لازم برای پیاده سازی ۵S

گام نخست پیاده سازی ۵S – تعریف مسولیتها :

در گام اول پیاده سازی ۵S تعیین میشود که که هر یک از مسئولیتها بر عهده کدام یک از بخشهای سازمان می باشد

گام دوم پیاده سازی ۵S – تشکیل کمیته ۵S :

اعضای کمیته ۵S به این صورت انتخاب میشوند : از هر بخش یک نفر مسئول اجرای مصوبات کمیته در بخش محل فعالیت خود میشود.

و در ضمن یک نفر بعنوان دبیر کمیته مسئول انجام کارهای اداری میشود.

گام سوم پیاده سازی ۵S _ اجرا :

این گام معمولا شامل پنج فاز می باشد.

فاز اول گام اجرای پیاده سازی ۵S :

در فاز اول هر فرد باتوجه به محل کار خود لیستی از کلیه اقلام موجود و همچنین ضروری و غیر ضروری بودن هر یک را مشخص کرده و در فرمی به نام فرم اقلام موجود وارد میکند.

سپس کار تفکیک اقلام صورت میگیرد.قسمتی از محل کار بعنوان اقلام غیر ضروری تعیین میشود

و اقلام تا تعیین تکلیف اقلام غیر ضروری(دور ریختن،تعمیر،فروش و…) در آن محل باقی میمانند.

فاز دوم گام اجرای پیاده سازی۵S : نظم وترتیب

پس از تعیین تکلیف اقلام ضروری و غیر ضروری، دسته بندی اقلام ضروری بر اساس ماهیت تواتر نیاز صورت می پذیرد.

در مرتب سازی و اجرای فاز نظم و ترتیب به نکات زیر توجه میشود :

• برای انبار کردن و ذخیره کردن اقلام ، از روش اولین استفاده گردد. (FIFO) وارده اولین صادره
• برای هریک از اقلام ، مکان مشخصی در نظر گرفته شود.
• کالا ها، اقلام و محل قرار گرفتن آنها باید به صورت سیستماتیک برچسب گذاری شود.
• اقلام و اشیاء طوری قرار گیرد که با صرف حداقل زمان ممکن ، قابل دسترسی باشد.
• اقلام و اشیاء طوری قرار گیرد که به آسانی قابل دسترسی باشد.
• وسایل و ابزار ویژه و خاص از وسایل عادی مجزا نگهداری شوند.
• ابزار و وسایلی که مرتبا مورداستفاده قرار می گیرند در نزدیکی کاربران قرار گیرد.

همچنین فعالیتهای زیر برای اجرای کامل این فاز می بایست صورت پذیرد:

مدرس 5s نظام آراستگی

برچسب گذاری

در این مرحله کلیه کازیه های هر میزتوسط برچسبهای مخصوص مشخص شده و ترتیب قرار گرفتن نامه ها بر اساس تاریخ آن می باشد.

کلیه اتاقها مجهز به ساعت دیواری (حتی الامکان متحدالشکل) باشد.

– برای وسایل شخصی پرسنل مانند کیف ، چادر، کت و…در هر اتاق مکان مناسبی جهت نگهداری در نظرگرفته شود به طوریکه ایجاد مزاحمت برای سایر افراد ننماید.

کلیه زونکن ها از نظر نظم و ساماندهی توسط برچسب مخصوص نامگذاری میشود.

مدرس 5s نظام آراستگی

فاز سوم گام اجرای پیاده سازی۵S : پاکیزه سازی

قبل از مرتب سازی و جایگذاری اقلام ابتدا می بایست نظافت اساسی و پاکیزه سازی اساسی در کل ساختمان صورت پذیرد.

پس از انجام پاکیزه سازی کلی و قرارگرفتن اقلام بر سر جای خودپاکیزه سازی جزیی به صورت برنامه روتین هفتگی صورت خواهد پذیرفت.

پاکیزه سازی کلی

برای اجرای پاکیزه سازی کلی ، محیط کار به صورت کلی ارزیابی و موارد آلودگی ، خرابی ، شکستگی ، نشتی ، فرسایش و…. شناسایی و اعلام میشود.

مسوول انجام ارزیابی محیط توسط کمیته پنج اس مشخص میشود.

فرد یا افراد مسوول اقدام به بازبینی از قسمتهای مختلف نموده و طی گزارشی موارد خرابی را به این کمیته گزارش می دهد.

در جلسه کمیته پنج اس این گزارش بررسی و صورت جلسه ای جهت رفع عیب موارد اساسی مشخص می گردد .

پاکیزه سازی جزیی و روزمره

گروه خدماتی ، به صورت روزمره اقدام به انجام فعالیتهای پاکیزه سازی ( شامل : سرویس بهداشتی ، معابر لوازم اداری و کامپیوترها و … ) جهت حفظ پاکیزگی و نظافت محیط می نمایند.

مدرس 5s نظام آراستگی

فاز چهارم گام اجرای پیاده سازی۵S : استاندارد سازی

– برای کلیه اتاقهای ساختمان کد گذاری یا شماره گذاری صورت گرفته و نام واحد یا اداره توسط تابلویی در بیرون اتاق و کد اتاق بر روی آن شناسایی می شود.

• کد و نام هر اتاق به صورت تابلو راهنما تهیه شده و در محلهای عمومی نصب میگردد.
• برای هر کدام از ساختمانها نقشه جانمایی تهیه شده و شماره اتاقها برروی آن مشخص گردیده و در محلهای عمومی نصب میگردد.
• کلیۀ موارد و پارامترهای در نظر گرفته شده در جلسات کمیته راهبری به صورت مستند درآمده و درقالب دستورالعمل اجرایی پنج اس به کلیۀ واحدها ابلاغ می شود.
• از علائم استاندارد برای علامتگذاری محدوده های خطر و یا مراقبت خاص( در انبار مواد شیمیایی , تجهیزات با فشار کارکرد بالا … ) ، تجهیزات خاموش کننده (علائم مربوط به زنگ خطر و وسایل ایمنی و راهنمای از سیستم اطفای حریق، تابلوهای سیگار کشیدن ممنوع … ) استفاده می شود.

مدرس 5s نظام آراستگی

فاز پنجم گام اجرای پیاده سازی۵S :: انضباط

ایجاد انضباط و نهادینه کردن آن در مجموعه از طریق آموزش شیوه های درست انجام کار به افراد و تمرین دادن آنان در این زمینه صورت می پذیرد.

همچنین این تمرینها از طریق وضع مقررات و پیروی جدی از آنها تحقق می پذیرد.

پس از اجرای نظام آراستگی 5S

مشکلات اجرای ۵S :

موانع و مشکلات اجرای نظام ۵S که عمده ترین موانع و مشکلات عبارتند از :
• عدم آموزش کافی کارکنان جهت اجرای صحیح سیستم
• عدم شناخت کافی از این نظام و توانائیهای آن و عدم حمایت لازم مدیران ارشد.
• عدم توجه به تداوم اجرای اصول۵S و بلند مدت بودن اجرای آن
• ساده انگاشتن نظام ۵S و عدم بررسی عمیق آن
• تصویر و برداشت ناصحیح از هزینه بر بودن اجرای این نظام در اوایل اجرای آن
با وجود مشکلات فوق الذکر پیاده سازی اصول ۵S با کمک متخصصین و مشاورین کار آمد بسیار ساده بوده و به محض قدم نهادن در آن، مراحل بعدی با کیفیت مطلوب تر قابل اجرا می باشد.

مدرس 5s نظام آراستگی

مزایای اجرای نظام آراستگی ۵S :

• جلوگیری از انباشته شدن ضایعات

• افزایش درآمد ناشی از فروش به موقع و مقرون به صرفه ضایعات صنعتی به علت تفکیک کردن آنها

• استفاده از قفسه بندی و ارتفاع در چیدمان مواد و صرفه جویی در سطح اشغال محیط کار

• جلوگیری از آتش سوزی، احتراق، انفجار، سقوط اجسام و سایر حوادث مشابه در اثر کاهش تراکم مواد زائد و ضایعات و

مراقبت از آنها.

• جلوگیری از دور ریختن مواد، قطعات سالم به همراه ضایعات و زوائد

• جلوگیری از گم شدن و یا مخفی ماندن، مواد، قطعات و ابزار در هم با یکدیگر در اثر انباشت نامنظم آنها.

سهولت در رفت آمد لیفتراکهای دستی و لیفتراکها در محیط کار

• نمایان بودن قطعات، ابزار و مواد در قفسه ها و جلوگیری از پنهان شدن آنها از چشم

• جلوگیری از هر گونه نشت آب، روغن، گاز، باد و سایر مواد به منظور ایجاد ایمنی و جلوگیری از ضایع شدن و نیز صرفه جویی در انرژی.

• پاکیزگی سطح محیط کار و جلوگیری از لغزیدن کارکنان و زمین خوردن آنها و بروز حوادث در حین کار

• رنگ آمیزی مرتب محیط کار و ماشین آلات و نیز تجدید خط کشی ها

• ایجاد فرهنگ پیشگیری به جای تعمیر

• رعایت بهداشت، سلامتی و ایمنی کارکنان

• کاهش خستگی و آزردگی های ناشی از کار در محیط شلوغ ، نامطبوع و حادثه ساز

• انجام خانه تکانی های روزانه ، هفتگی ، فصلی و سالانه توسط کارکنان به منظور مشارکت عمومی در آراستگی

• آمادگی مستمر و لحظه ای محیط کار برای بازدیدهای غیر مترقبه مشتری و هر بازدید کننده مهم دیگر از محیط کار

عوامل موفقیت اجرای نظام ۵S

مدرس 5s نظام آراستگی

برخی از عوامل موثر در اجرا و پیاده سازی موفق نظام آراستگی ۵S عبارتند از:

• حمایت و پشتیبانی کامل و قاطع مدیریت ارشد و تاکید بر آگاهی کامل آنها از نظام آراستگی ۵S
• بستر سازی ، زمینه سازی و فرهنگ سازی مناسب در این زمینه
• آموزش مستمر در کلیه سطوح(مدیران ارشد، میانی و کلیه کارکنان) جهت توجیه اهداف، منافع و استاندارد ها و مکانیزم عملکرد در نظام ۵ اس
• انتخاب افراد آگاه و دلسوز، علاقه مند و پیگیر برای مسئولیت های اجرایی نظام ۵S
• مستمر بودن و تداوم اجرای نظام ۵S
• تهیه دستورالعمل های اجرایی ، چک لیست های ارزیابی و ممیزی و انجام ارزیابی های دوره ای برای بهبود روش های پیاده سازی و افزایش اثر بخش نظام آراستگی ۵S
• تهیه و اجرای روش های تشویقی و تنبیهی مناسب در جهت اجرای موفق تر نظام آراستگی ۵S
• تعهد مشارکت مداوم مدیر ارشد و حمایت کامل مدیریت ارشد

منبع : بهزاد عباسی

3 2 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments

درخواست خود را جهت مشاوره تکمیل نمایید

  • اعداد با زبان انگلیسی وارد شود

جدیدترین مقالات

فهرست
0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x