دات نت نیوک
X

سرفصل دوره زبان بدن 

بهزاد حسین عباسی مدرس زبان بدن 

هیچ توصیه مهمی  درباره روش استفاده از زبان بدن  وجود ندارد. آنچه که انجام می دهید، وابسته به محیط اطراف و شخصی که شما مخاطب قراردادید، به روش های مختلفی تفسیر شود. حتما زبان بدن شما در هنگام صحبت با رئیستان در مقایسه با زمانی که با شخص  مورد علاقه تان صحبت می کنید، فرق میکند است

اگر می خواهید نشان دهید که حرف های طرف مقابل جذاب است، به سمت شخصی که صحبت می کند خم شوید. اگر می خواهید نشان دهید که اعتماد به نفس دارید و آرام هستید کمی به عقب تکیه دهید. این مواردی هستند که مرطبت به زبان بدن میشوند , شما میتوانید این مهارت را افزایش دهید

 


سرفصل های دوره
 شناخت 7 حالت جهانی چهره  آموزش حرکات عمومی  شناخت دروغ  شناخت حرکات دست وبازوان در ارتباطات  شناخت حرکات پا در ارتباطات  انواع دست دادن و تحلیل آنها  جایگاه و نشستن  زبان بدن و مذاکره

مدرس مشاور فروش بازاریابی مدرس دیجیتال مارکتینگ مدرس مذاکره

مدرس و مشاور بازاریابی فروش دیجیتال مارکتینگ مدرس مذاکره