دات نت نیوک
X

مدرس زبان بدن 

هیچ توصیه مهمی  درباره روش استفاده از زبان بدن  وجود ندارد. آنچه که انجام می دهید، وابسته به محیط اطراف و شخصی که شما مخاطب قراردادید، به روش های مختلفی تفسیر شود. حتما زبان بدن شما در هنگام صحبت با رئیستان در مقایسه با زمانی که با شخص  مورد علاقه تان صحبت می کنید، فرق میکند است

مدرس زبان بدن می گوید اگر می خواهید نشان دهید که حرف های طرف مقابل جذاب است، به سمت شخصی که صحبت می کند خم شوید. اگر می خواهید نشان دهید که اعتماد به نفس دارید و آرام هستید کمی به عقب تکیه دهید. این مواردی هستند که مرطبت به زبان بدن میشوند , شما میتوانید این مهارت را افزایش دهید

مدرس زبان بدن body language

زبان بدن چگونه احساسات و افکار ما را لو می دهد

مدرس زبان بدن اذعان دارد که وضع عاطفی ما از طریق زبان بدن منعکس می شود. هر حرکت یک کلید ارزشمند برای درک عواطف هر شخص می باشد. بگذارید یک مثال برای روشن شدن مطلب برایتان بیان کنم، مرد چاقی که نگران اضافه وزن خویش است، در بیشتر اوقات غبغب خود را می کشد و یا زنی که نگران چربی های اضافه پهلویش است مدام پیراهنش را به سمت پایین صاف می کند. کسی که احساس ترس یا تدافعی بودن می کند ممکن است دست به سینه بنشیند یا پایش را روی پایش بیندازد یا هر دو کار را با هم انجام دهد.
کلید خواندن زبان بدن این است که ضمن گوش دادن به آنچه دیگران می گویند و توجه کردن به شرایط صحبتشان بتوانیم وضعیت عاطفی آنها را درک کنیم. این کار به ما کمک می کند تا حقیقت را از دروغ تمیز دهیم.
مدرس زبان بدن اما زبان بدن پیچیده تر از این است که با دانستن چند نکته بتوان رفتار طرف مقابل را بررسی کرد. برای پی بردن به زبان بدن معمولاً باید چند حرکت و رفتار را همزمان با هم بررسی نمود تا به درستی بتوان زبان بدن را تشخیص داد.

مدرس زبان بدن body language

مهارت زبان بدن ذاتی ست یا اکتسابی؟
با یک سوال شروع می کنیم. وقتی دست به سینه می نشینید دست چپ را روی راست می اندازید یا راست را روی چپ؟
بیشتر مردم تا موقعی که امتحان نکنند مطمئن نیستند که چطور این کار را می کنند. همین الان دست به سینه بنشینید و بعد به سرعت وضعیت خود را تغییر دهید. بالاخره متوجه خواهید شد که یکی از این دو وضعیت برایتان راحت تر خواهد بود. شواهد نشان می دهد که این یک ژست ژنتیکی است که نمی توان تغییرش داد.
درست است که تفاوت های فرهنگی بسیارند اما نشانه های اصلی زبان بدن در همه فرهنگ ها و اقشار حدوداً یکی است.
البته این بحث که کدام حرکات اکتسابی بوده و به تدریج به عادت تبدیل شده و چه حرکاتی ذاتی هستند هنوز ادامه دارد.
مثلا بیشتر مردان ابتدا آستین راست کتشان را می پوشند در حالی که بیشتر زنان اول استین چپ را به تن می کنند. البته این امر حاکی از آن است که مردان بیشتر از نیمکره راست استفاده می کنند و زنان از نیمکره چپ 

 

 مدرس زبان بدن کیست؟

مدرس زبان بدن body language

سرفصل های 

مدرس زبان بدن 

 شناخت 7 حالت جهانی چهره

 آموزش حرکات عمومی

 شناخت دروغ

 شناخت حرکات دست وبازوان در ارتباطات

 شناخت حرکات پا در ارتباطات

 انواع دست دادن و تحلیل آنها

 جایگاه و نشستن

 زبان بدن و مذاکره

 

نظرات دانشجویان راضی را حتما مشاهده فرمایید

مشاوره دیجیتال مارکتینگ مشاوره بازاریابی مشاوره فروش مشاوره بازاریابی مشاور مدیریت

 

مشاوره مدیریت مشاوره بازاریابی مشاوره دیجیتال مارکتینگ مشاوره فروش