دات نت نیوک
X

سرفصل دوره رفتار سازمانی

بهزاد حسین عباسی مدرس رفتار سازمانی 
رفتار سازمانی چیست؟
رفتار سازمانی یک رشته علمی است که مجموعه ای از مفاهیم و اصطلاحات را برای توضیح و تبیین رفتار انسان ها در سازمان ها، فرآهم می کند. به عنوان مثال رفتار سازمانی به رضایت شغلی، طرز تلقی افراد از کار و محل کارشان توجه بسیار دارد. رفتار سازمانی موضوعاتی چون رفتار اخلاقی، بهبود بهره وری، استفاده از تکنولوژی ، کیفیت محصولات و خدمات، تنوع نیروی کار، توازن بین کار و زندگی و مزیت رقابتی در اقتصاد جهانی را در بر می گیرد. 

اهداف دوره رفتار سازمانی 
هدف رفتار سازمانی، به کار بردن این دانش برای بهبود کارایی سازمان هاست یا به عبارت دیگر دستیابی به اهداف انسانی سازمانی و اجتماعی با ایجاد روابط بهتر می باشد. این کار با رویکرد سیستمی انجام می شود، یعنی روابط بین مردم و سازمان ها را در ارتباط با کل افراد، گروه ها، سازمان ها و سیستم های اجتماعی تشرح می کند. 


سرفصل های دوره
تعریف مدیریت نوین تعریف و انواع ارتباط سازمانی تعریف مدیریت رفتاری تعاریف انگیزش و رفتار سازمانی ماهیت رفتار انسان در سازمان  تئوری های شخصیت رابطه شخصیت با رفتار سازمانی تعریف رهبری در سازمان عوامل مؤثر در شیوه های رهبری ادراک و نقش آن در رفتار سازمانی مقاومت در برابر تغییر ، علل مقاومت در برابر تغییر راهبردهای مناسب رفتار در برابر تغییر رهبری موفقیت آمیز در مقابل رهبری اثربخش مدیریت موفق و اثربخش