دات نت نیوک
X

تحلیل رقبا با توجه به اهداف استراتژیک آنها
سرفصل تحلیل رقبا

بهزاد حسین عباسی مدرس تحلیل رقبا
استراتژی - تحلیل اهداف رقبا
زمانی که از تحلیل استراتژیک رفتار رقبا صحبت می کردیم توضیح دادیم که استراتژی، زمانی معنا پیدا می کند که رقیبان خود را به درستی بشناسیم و آنها را به خوبی تحلیل کنیم.

برخی از رقیبانی که در نگاه اول جدی گرفته نمی شوند را مطرح و طبقه بندی کردیم.

همچنین با اشاره به تحلیل گروههای استراتژیک، توضیح دادیم که به همان اندازه که فراموش کردن و جدی نگرفتن یک رقیب می تواند خطرناک باشد، اینکه همه را رقیب فرض کنیم و هر کسی که کالا یا خدمتی شبیه ما را عرضه میکند، رقیب در نظر بگیریم، اشتباه است.

حتماً از درسهای قبل به خاطر دارید که به پیشنهاد مایکل پورتر، برای شناخت بهتر رقیب باید به سوالات متعددی پاسخ داده شود که آنها را قبلاً در یک تصویر نمایش داده بودیم و مناسب است که الان هم آنها را مرور کنیم:

مدرس مشاور فروش بازاریابی مدرس دیجیتال مارکتینگ مدرس مذاکره

مدرس و مشاور بازاریابی فروش دیجیتال مارکتینگ مدرس مذاکره