دات نت نیوک
X

سرفصل های دوره بازاریابی تلفنی

بهزاد حسین عباسی بازاریابی تلفنی

محاسن استفاده ار تلفن

بازاریابی واکنشی

بازاریابی و فروش تلفنی در کجا قرار دارد ؟

تفاوت هدف بازاریابی تلفنی و فروش تلفنی چیست ؟

مزایای بازاریابی تلفنی :

مهارتهای تلفن کردن

نقش تحقیقات بازاریابی در بازاریابی و فروش تلفنی

اطلاعات و  ویژگیهای بانک اطلاعاتی مشتریان

موانع برقراری ارتباط تلفنی

ویژه گیهای محل کار بازاریابان تلفنی

گامهای طلایی موفقیت در بازاریابی تلفنی