دات نت نیوک
X

سرفصل مدیریت برند 

بهزاد حسین عباسی مدرس برند مدرس برندینگ

 درآمدی بر بازاریابی

 مفاهیم پایه در برند

 هویت برند تصویر برند

 تصویرسازی

 جایگاه سازی

 ارتباط با مشتری

 انتخاب نام برای شرکت

 مدیریت برند

 برند سازی اینترنتی

مدرس مشاور فروش بازاریابی مدرس دیجیتال مارکتینگ مدرس مذاکره

مدرس و مشاور بازاریابی فروش دیجیتال مارکتینگ مدرس مذاکره