دات نت نیوک

بهزاد حسین عباسی مدرس دوره های مدیریت در سازمان مدرس فروش، مدرس بازاریابی ، مدرس منابع انسانی ، مدرس اصول و فنون مذاکره ،زبان بدن، مدرس مدیریت ارتباط با مشتری CRM

مشاوره عارضه یابی تیم فروش و بازاریابی |مشاوره عارضه یابی منابع انسانی |مشاوره فروش|مشاوره بازاریابی|مشاوره تبلیغات|مشاوره راه اندازی کسب و کار| تلفن تماس:09121724677


بهزاد حسین عباسی مدرس مذاکره مدرس فروش مدرس بازاریابی و مدرس CRM و برند در سازمانهاست 16سال سابقه تدریس و مشاوره در کسب و کار اکنون با بررسی پایه ای شرکت ها و سازمانها راهکارهای مناسبی را برای برون رفت و یا ارتقاء ، گسترش و تصحیح وضعیت موجود ارائه نموده و این مورد را در قالب سمینارها و دوره های آموزشی ارائه می نماید.

آموزشهای سازمانی یکی از روشهای شناسایی فرصتها و اقدام برای رفع تهدیدهاست
روش منحصر به فرد تدریس به همراه مطالب بروز مدیریت، مثالهای کاربردی و بررسی پایه ای کسب و کارها از مزیتهای تدریس ایشان بوده که با سابقه مدیریتی در صحنه کسب و کار و تدریس ایشان در سازمان های دولتی و خصوصی، نتیجه مطلوبی را به همراه اثربخشی دوره به همراه آورده است.رویکرد برنامه ریزی آموزشهای مدیریتی و بازاربابی و رویکردی با حل مسئله و قابلیت جلوگیری از مشکل بوده است. در سال های اخیر، تقریبا تمامی سازمان ها و تجارت ها به اهمیت آموزش سازمانی پی برده اند. تفاوت میان سازمان هایی که از ابزار آموزش سازمانی استفاده کرده اند و موفق شده اند در نحوه بکارگیری آموزش سازمانی است.نکته ای که در تدریس مدیریت مهم است و باید یادآور شد این است که کمک میکند تا تجارت و یا کسب و کار همراستا با بازار و مشتریان خود حرکت کند و اطمینان می دهد که استراتژی درستی را برای ادامه انتخاب می کند.مطالعات نشان می دهد که تجارت هایی که از مشاور و مدرس مدیریت اثر بخش بهره می گیرند، بسیار از نظر سودآوری مالی و رضایتمندی مشتری موفق تر هستند. هنگامی که شرکت ها برنامه ریزی استراتژیک خود را با نگاهی به آینده سر و سامان می دهند و آن ها را اولویت بندی می کنند در واقع بر روی آینده خود کنترل خواهند داشت؛ بالخص که امروزه آینده مدام در حال تغییر است. چنین شرکت هایی از ثبات بیشتری نسبت به آنهایی که از ابزار برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک استفاده نمی کنند، برخوردار می باشند.


سوابق و برنامه های در حال اجرا را در اینستاگرام مشاهده فرمایید

جهت مشاوره و تدریس با ما تماس بگیرید 09121724677 - 09128724677

 

مدرس فروش بازاریابی دیجیتال مارکتینگ

 

ائتلاف بزرگ بین اساتید دیجیتال مارکتینگ دکتر شایان عرفانیان بهزاد حسین عباسی

مدرس فروش، مدرس بازاریابی مدرس اصول و فنون مذاکره مدرس زبان بدن مدرس مدیریت ارتباط با مشتری CRM,مدرس کوچینگ

 

دوشنبه 05 شهریور 1397
تعداد بازدید: 49
تعداد نظرات: 0

طبقه‌بندی فراموشی سازمانی

طبقه‌بندی فراموشی سازمانی: در زمینه طبقه‌بندی فراموشی سازمانی، کارهای مطالعاتی اندکی صورت پذیرفته است. بـا مـرور ادبیات نظری روشن می‌شود اندیشمندان از دو مبنا به فراموشی سازمانی توجه کرده‌اند:

• ارتباط نوع دانش فراموش شده و پیامـد فراموشی

• ارتباط روش فراموشی (آگاهانه بودن فراموشی در مقابـل ناآگاهانـه بـودن فراموشـی) و پیامـد فراموشی (پیامدهای مثبت فراموشی در مقابل پیامدهای منفی آن)

از یک مبنا، دانشی که در سازمان مورد فراموشی قـرار می‌گیـرد مـی‌توانـد دانـش تازه ورود بـه سازمان یا دانش دردسترس و قدیمی سازمان باشد. سازمانی را در نظر آورید که در ابتدا بـا ورود یک فناوری مشخص موافقت کرده و پس از مدتی به علـت نـاموفق بـودن ایـن فنـاوری، آن را بـه کناری نهاده و یادگیری‌های انجام گرفته در این زمینه را فراموش می‌کند. در ایـن حالـت، سـازمان با فراموشی یک دانش نوورود به سازمان مواجه است. در حالتی دیگر می‌توان از سازمانی یاد کـرد که دانش چندین ساله خود را در زمینه تولید یک کالای مشخص به کناری نهاده و تولید محصول دیگری را آغاز می‌کند. در این حالت، سازمان خواهان فراموشی دانش قدیمی و در دسترس خود است. این دو نوع از فراموشی می‌تواند دارای پیامدهای مثبت یا منفی باشد. برخی دیگر از پژوهش‌ها در زمینه فراموشی سازمانی، صرف‌نظر از نوع دانش، به روشی که در آن فراموشی اتفاق می‌افتد توجه کرده‌اند. در این زمینه، پرسش این اسـت کـه آیـا سازمان آگاهانه دست به فراموشی می‌زند یا بدون وجود برنامه و طرح مـدونی ایـن موضـوع رخ می‌دهد؟ فراموشی سازمانی، گاه می‌تواند به وجودآورنده منافعی برای سازمان باشـد و گـاهی نیـز ضررهایی را برای سازمان به ارمغان آورد. سازمانی را در نظر آورید که به دلیل یک رخداد طبیعی (آتش‌سوزی)، بخش مهمی از دانش خود را از دست دهد؛ طبیعی است پیامد ایـن فراموشـی بـرای سازمان، زیانبار خواهد بود.  فراموشی به دو شکل برنامه‌ریزی ‌شده و برنامه‌ریزی‌نشده تقسیم می‌شود. فراموشی برنامه‌ریزی‌شده یک عمل فعال و آگاهانه است که در آن اطلاعات و دانـش موجـود در سازمان کنار گذاشته می‌شوند. از طرف دیگر، فراموشی برنامه‌ریزی‌نشـده عملـی انفعـالی و اغلـب غیرارادی است کـه اطلاعـات و دانـش حیـاتی سـازمان فرامـوش می‌شـود. از طـرف دیگـر پیامدهای فراموشی در قالب مثبت یا منفی اسـت. با ترکیب دو عامـل (روش فراموشـی و پیامـدهای فراموشـی)، فراموشـی سـازمانی را در سه حالت می‌توان توصیف کرد.

 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3431650-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت