دات نت نیوک

بهزاد حسین عباسی مدرس دوره های مدیریت در سازمان مدرس فروش، مدرس بازاریابی ، مدرس منابع انسانی ، مدرس اصول و فنون مذاکره ،زبان بدن، مدرس مدیریت ارتباط با مشتری CRM

مشاوره عارضه یابی تیم فروش و بازاریابی |مشاوره عارضه یابی منابع انسانی |مشاوره فروش|مشاوره بازاریابی|مشاوره تبلیغات|مشاوره راه اندازی کسب و کار| تلفن تماس:09121724677


بهزاد حسین عباسی مدرس مذاکره مدرس فروش مدرس بازاریابی و مدرس CRM و برند در سازمانهاست 16سال سابقه تدریس و مشاوره در کسب و کار اکنون با بررسی پایه ای شرکت ها و سازمانها راهکارهای مناسبی را برای برون رفت و یا ارتقاء ، گسترش و تصحیح وضعیت موجود ارائه نموده و این مورد را در قالب سمینارها و دوره های آموزشی ارائه می نماید.

آموزشهای سازمانی یکی از روشهای شناسایی فرصتها و اقدام برای رفع تهدیدهاست
روش منحصر به فرد تدریس به همراه مطالب بروز مدیریت، مثالهای کاربردی و بررسی پایه ای کسب و کارها از مزیتهای تدریس ایشان بوده که با سابقه مدیریتی در صحنه کسب و کار و تدریس ایشان در سازمان های دولتی و خصوصی، نتیجه مطلوبی را به همراه اثربخشی دوره به همراه آورده است.رویکرد برنامه ریزی آموزشهای مدیریتی و بازاربابی و رویکردی با حل مسئله و قابلیت جلوگیری از مشکل بوده است. در سال های اخیر، تقریبا تمامی سازمان ها و تجارت ها به اهمیت آموزش سازمانی پی برده اند. تفاوت میان سازمان هایی که از ابزار آموزش سازمانی استفاده کرده اند و موفق شده اند در نحوه بکارگیری آموزش سازمانی است.نکته ای که در تدریس مدیریت مهم است و باید یادآور شد این است که کمک میکند تا تجارت و یا کسب و کار همراستا با بازار و مشتریان خود حرکت کند و اطمینان می دهد که استراتژی درستی را برای ادامه انتخاب می کند.مطالعات نشان می دهد که تجارت هایی که از مشاور و مدرس مدیریت اثر بخش بهره می گیرند، بسیار از نظر سودآوری مالی و رضایتمندی مشتری موفق تر هستند. هنگامی که شرکت ها برنامه ریزی استراتژیک خود را با نگاهی به آینده سر و سامان می دهند و آن ها را اولویت بندی می کنند در واقع بر روی آینده خود کنترل خواهند داشت؛ بالخص که امروزه آینده مدام در حال تغییر است. چنین شرکت هایی از ثبات بیشتری نسبت به آنهایی که از ابزار برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک استفاده نمی کنند، برخوردار می باشند.


سوابق و برنامه های در حال اجرا را در اینستاگرام مشاهده فرمایید

جهت مشاوره و تدریس با ما تماس بگیرید 09121724677 - 09128724677

 

مدرس فروش بازاریابی دیجیتال مارکتینگ

 

ائتلاف بزرگ بین اساتید دیجیتال مارکتینگ دکتر شایان عرفانیان بهزاد حسین عباسی

مدرس فروش، مدرس بازاریابی مدرس اصول و فنون مذاکره مدرس زبان بدن مدرس مدیریت ارتباط با مشتری CRM,مدرس کوچینگ

 

دوشنبه 05 شهریور 1397
تعداد بازدید: 58
تعداد نظرات: 0

چیستی فراموشی سازمانی

چیستی فراموشی سازمانی: مفهوم فراموشی سازمانی اگرچه به سادگی قابل درک است، امـا چگـونگی سـاز‌و‌کـار اتفـاق افتادن آن در سازمان به خـوبی شـناخته نشـده اسـت. از آنجـا کـه فراموشـی سـازمانی مـی‌توانـد بـر رقابت‌پذیری شرکت یا سازمان تاثیر بگذارد، سازمان نیـاز بـه فرآینـدهایی دارد تـا اطمینـان یابـد دانشی که باید دور ریخته شود، فرامـوش مـی‌شـود و دانشـی کـه مفیـد بـوده، فرامـوش نمی‌شـود. فراموشی سازمانی، عدم توانایی سازمان در یادگیری نیست؛ گاهی اوقات لازم است سازمان دانـش موجود خود را به‌صورت آگاهانه کنار بگذارد و گاهی دانش به‌صورت غیرآگاهانه و با گذشت زمان از بین می‌رود.  فراموشی سازمانی در بسیاری از اوقات هزینه‌های زیـادی را بـر سـازمان تحمیل می‌کند و بسیاری از کشورهای دنیا سـالانه منـابع زیـادی برای کسـب دانـش و اطلاعـات هزینه می‌کنند.  مهم‌ترین موضوعی که سازمان را به سمت فراموشی سوق می‌دهد، نـاتوانی در کسـب و انتشـار یادگیری در سازمان است.

 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3431650-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت