دات نت نیوک

بهزاد حسین عباسی مدرس دوره های مدیریت در سازمان مدرس فروش، مدرس بازاریابی ، مدرس منابع انسانی ، مدرس اصول و فنون مذاکره ،زبان بدن، مدرس مدیریت ارتباط با مشتری CRM

مشاوره عارضه یابی تیم فروش و بازاریابی |مشاوره عارضه یابی منابع انسانی |مشاوره فروش|مشاوره بازاریابی|مشاوره تبلیغات|مشاوره راه اندازی کسب و کار| تلفن تماس:09121724677

مدرس مدیریت ارتباط بامشتری CRM

 

 

 

درگروه تلگرام تخصصی مدیریت ارتباط با مشتری CRM عضو شوید

مدرس مدیریت استاد مدیریت آموزش مدیریت تدریس مدیریت 

 

مدرس مدیریت ارتباط با مشتری

CRMچیست؟

موارد کاربردی CRM

مدل FDEX در خشنود سازی انواع ذینفع

رضایت و وفاداری مشتری(مشتری مداری)

مزایای بکارگیری CRM

مدل تویوتا در دریافت(VOC)

مدیریت شکایات مشتریانCRM

روشهای جذب مشتریان CRM

 شرح وظایف یک واحد CRM و طیف آن

روش های اندازه گیری رضایت مشتری(CSM)

 اهداف باشگاه چیست ؟

 بازاریابی رابطه و مدیریت ارتباط با مشتری CRM

 تفاوت میان  مدیریت ارتباط  با مشتری و  بازاریابی رابطه ای
 معیارهای تمایل مشتری به خرید از شرکت
 ارتباط یعنی چه ؟

 انواع ارتباطات:
 چگونه ارتباطمان را هدفمند کنیم؟

 عوامل ارتباطی چیست؟

 برنامه ریزی ارتباطات

 با این نوع افراد چگونه ارتباط برقرار کنیم؟
 ابزار ارتباط چیست؟

 فرایند گوش دادن:

 چرا به حرفها و سخنان دیگران  گوش نمی دهیم؟

 چگونه می توان به رضایت یا نارضایتی مشتریان پی برد؟

 روشها و مدلهای اصلی اندازه گیری رضایت مشتریان:

 مدل اجرای نقش کیفیت

 شکاف اول : شکاف اصلی در بازاریابی

 شکاف دوم : شکاف استاندارد

 شکاف سوم : شکاف عملکرد خدمات

 شکاف چهارم : شکاف ارتباطات

 شکاف پنجم : تابعی از شکاف اول تا چهارم

 رضایت مشتری چیست؟

 ارزش از نگاه مشتری

 مدیریت شکایت مشتریان

 فرایند صحیح مدیریت شکایات مشتریان

تقسیم بندی مشتریان شاکی

 چگونه به شکایت مشتریان رسیدگی کنیم؟

 مدل فورنل

 مدل سروکوال

 مدل کانو

 گامهای اندازه گیری رضایت مشتریان

 

مدرس بازاریابی استاد بهزاد حسین عباسی | تلفن تماس مدیرهماهنگی جهت رزرو وقت حمید حسنی 09372202257


 

 

آموزش بازاریابی آموزش فروش


مدرس بازاریابی فروش مذاکره برند کوچیبنگ زبان بدن

مدرس فروش بازاریابی برند مذاکره تبلیغات