دات نت نیوک

بهزاد حسین عباسی مدرس دوره های مدیریت در سازمان مدرس فروش، مدرس بازاریابی ، مدرس منابع انسانی ، مدرس اصول و فنون مذاکره ،زبان بدن، مدرس مدیریت ارتباط با مشتری CRM

مشاوره عارضه یابی تیم فروش و بازاریابی |مشاوره عارضه یابی منابع انسانی |مشاوره فروش|مشاوره بازاریابی|مشاوره تبلیغات|مشاوره راه اندازی کسب و کار| تلفن تماس:09121724677

مدرس دوره زبان بدن

 

 

دانلود فایلهای صوتی آموزش زبان بدن مدرس بهزاد حسین عباسی


 

سر فصل های دوره زبان بدن


انواع مذاکره و کاربرد های گوناگون آن
اصول نفوذ در دیگران
 شرایط و ویژگی های تیم مذاکره
نحوه کسب امتیاز از طرف مقابل
ترفندهای مذاکراتی و نحوه مقابله با آنها
نحوه اداره جلسات و نوشتن متغیر ها
چگونگی روند یک مذاکره
زبان بدن : Body Language 
·         اسرار موفقیت بدون گفتار 
·         قدرت نفوذ در دست دادن 
·         مدیریت اثرگذار
·         گفتار بی صدای کاربردی 
·         موانع چند دقیقه ای در ایجاد ارتباط 
·         افزایش عزت نفس
·         انواع نگاه ها و تاثیر گذاری بیشتر با چشم
·         ایجاد یک تصویر ماندگار
·         متدولوژی یک برخورد بهره ور
·         موفقیت از راه لباس 
·         دریافت صحیح از دیگران 

مدرس بازاریابی استاد بهزاد حسین عباسی | تلفن تماس مدیرهماهنگی جهت رزرو وقت حمید حسنی 09372202257


 

آموزش بازاریابی آموزش فروش


مدرس بازاریابی فروش مذاکره برند کوچیبنگ زبان بدن

مدرس فروش بازاریابی برند مذاکره تبلیغات