دات نت نیوک

بهزاد حسین عباسی مدرس دوره های مدیریت در سازمان مدرس فروش، مدرس بازاریابی ، مدرس منابع انسانی ، مدرس اصول و فنون مذاکره ،زبان بدن، مدرس مدیریت ارتباط با مشتری CRM

مشاوره عارضه یابی تیم فروش و بازاریابی |مشاوره عارضه یابی منابع انسانی |مشاوره فروش|مشاوره بازاریابی|مشاوره تبلیغات|مشاوره راه اندازی کسب و کار| تلفن تماس:09121724677

سخنران مدیریت تدریس مدیریت آموزش مدیریت

يكي از عناصر عمده در مديريت، آموزش منابع انسانی است. آموزش منابع انسانی شالوده عناصر مديريتي و فرايندي است كه سازمانها در قالب آن همه فعاليتها و كوششهاي خود را درمورد اهداف موردنظر، راه رسيدن به آن و چگونگي طي مسير را در يكديگر تركيب وادغام كرده و هدف از اجراي آن دستيابي به نتايج سازماني است. پس مديريت براي كليه منابع تحت اختيار خود بايستي برنامه ريزي مناسبي داشته باشد. يكي از اين منابع كه منبع راهبردي براي سازمانها محسوب مي شود، منابع انساني است كه جزء مهم و قرين به مباحث برنامه ريزي راهبردي است، عواملي موجب نگرش جديد در برنامه ريزي راهبردي منابع انساني شده اند ولي هنوز به علت برخي مسائل ومحدوديتها اين نوع برنامه ريزي در سازمانها به صورت جامع وكامل و مناسب به كار گرفته نشده است.

از آنجا كه امروزه منابع انساني با ارزشترين عامل توليد و مهمترين سرمايه هر سازمان و منبع اصلي زاينده مزيت رقابتي و ايجادكننده قابليتهاي اساسي هر سازمان است،  يكي از عمده ترين آموزشهای منابع انسانیسازماني، مذاکره،زبان بدن،مدیریت زمان فروش، بازاریابی ، رفتار سازمانی و ... است. عامل مهم براي وجود برنامه‌ريزي منابع انساني، برنامه‌ريزي جهت نيل به نيازهاي مهارتي، آموزشي و درنهايت بهسازي منابع انساني است. موثرترين راه دستيابي به مزيت رقابتي در شرايط فعلي كارآمدتر كردن كاركنان سازمانها از طريق بهبود و بهسازي آنان است و آنچه كه در راستاي توسعه منابع انساني اهميت دارد اين است كه بهبود منابع انساني تنها با آموزشهاي فني و تخصصي حاصل نمي شود بلكه بايد ازطرق متعدد به توسعه كاركنان پرداخت و اين مهم جزء با اعمال مديريت استراتژيك درقلمرو مديريت منابع انساني امكان پذير نخواهدبود.
باتوجه به اينكه آموزش منابع انسانی، منبع استراتژيك براي سازمانها محسوب مي شود، جزء مهم و لاينفك مباحث برنامه‌ريزي استراتژيك است و اكثر برنامه‌ريزيهاي سازماني و منابع انساني ماهيت راهبردي دارند. از عمده ترين عواملي كه موجب نگرش جديد در آموزش منابع انسانی
منابع انساني شده است روند تغييرات و دگرگونيهاي تكنولوژيك، اجتماعي و اقتصادي در محيط داخلي و خارجي سازمانهاست كه همواره با آن مواجه اند. اگر سازمانها مي خواهند همسو با اين تغييرات باشند بايستي نگرش جامع و راهبردي داشته و الزامات گوناگوني را مدنظر قرار دهند. در عصر حاضر، اساسي‌ترين منبع رقابتي سازمانها، منابع انساني كارآمد يا كاركنان دانشي هستند. درعين حال، بسياري از سازمانها فاقد تخصص و مهارت لازم هستند كه بتوانند به طور موثر برنامه هاي استراتژيك منابع انساني را تهيه كنند. نكته حائز اهميت آنكه لازمه شكل گيري استراتژيهاي منابع انساني مشاركت و همكاري مديران منابع انساني با مديريت ارشد سازمان است. همسو سازي و پيوند استراتژيها و مشاركت و همكاري مديران حوزه هاي مختلف منابع انساني با مديريت ارشد سازمان، توسعه منابع انساني را بهمراه دارد كه نيازمند برنامه ريزي توسعه منابع انساني است.

سرفصل موضوع و سمینارهای برگزار شده سخنران مدیریت استاد بهزاد حسین عباسی

24
دوره آموزشی مدیریت شایستگی

دوره مدیریت شایستگی با مدرک معتبر
مدیریت-شایستگی
درباره دوره مدیریت شایستگی
مدیریت شایستگی يک موضوع پژوهشي مهم در زمينه مديريت دانش است و يک سيستم مديريت شايستگي اغلب با سيستم هاي مديريت ياد گيري آميخته است. مدیریت شایستگی به لحاظ اينکه دانش کليدي مورد نياز يک کارمند يا يک سازمان را براي دستيابي به اهدافش تعيين مي کند، مي تواند سهم مهمي در سطح سازماني و فردي داشته باشد. مدیریت شایستگی مستقيماً‌ با تلاشهاي موسسه براي گسترش دانش داخلي و استقرار عمليات مديريت دانش سازگار با عمليات موسسه ، مربوط است. .مطالب  پیش رو  مجموعه ای از اطلاعات کاربردی برای تهیه و تدوين مدل یا الگوی مدیريت شایستگی برای مشاغل مورد نیاز در یک سازمان. امید است دوره آموزشی مدیريت شایستگی علاوه بر افزایش اطلاعات و دانش شما در این زمینه راه گشای مسائل مربوط به مدیریت شایستگی برای شما فراگیر گرامی باشد.
روند برگزاری دوره مدیریت شایستگی

اهداف دوره مدیریت شایستگی
طراحی مدل توسعه شایستگی های محوری منابع انسانی
شناخت و تبیین نیازسنجی آموزشی مبتنی بر توسعه شایستگی های منابع انسانی
مخاطبین دوره مدیریت شایستگی
تمام سطوح مدیران سازمانها
کارمندان سازمانها
مدیران منابع انسانی
مدیران مراکز علمی و آموزشی
دوره مدیریت شایستگی با مدرک معتبر
مدیریت-شایستگی

سرفصل ها
اهمیت دانش مدیريت شایستگی   
تاريخچه شایستگی ها   
سطوح شایستگی   
ابعاد شایستگی   
رويکرد های مطرح شده نسبت به شایستگی ها   
ويژگی های مدل شایستگی   
طراحی مدل های شایستگی   
الگوهای شایستگی   
الگوهای شایستگی در کشورها و شرکت های مختلف   
مدیريت منابع انسانی   
فرایند مدیريت منابع انسانی   
وظایف مدیريت منابع انسانی   
اهداف مدیريت منابع انسانی   
مراحل اولیه ایجاد و پیدایش یک سازمان   
ضرورت و کاربرد شایستگی ها در حوزه مدیريت منابع انسانی   
برنامه ريزی منابع انسانی   
انتخاب و استخدام   

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت

آموزش بازاریابی آموزش فروش


مدرس بازاریابی فروش مذاکره برند کوچیبنگ زبان بدن

مدرس فروش بازاریابی برند مذاکره تبلیغات

 

سمینارهای برگزاری شده توسط استاد بهزاد حسین عباسی سخنران مدیریت

ردیف

عنوان سمینار مدیریت برگزار شده

سال برگزاری

شهر برگزاری

سازمان برگزار کننده

1

عوارض مدیریت در ایران

1395

شیراز

دولتی

2

مدیریت بومی

1395

تهران

خصوصی

3

مدیریت ارزش

1395

کرج

خصوصی

4

درآمدی بر تئوری مدیریت ما

1395

بندر عباس

خصوصی

5

فراگرد تغییر و اشاعه نوآوری مدیریت

1395

اصفهان

خصوصی

6

جنبه های فرهنگی توسعه

1395

باسوج

دولتی

7

مدیریت وتوسعه

1395

بوشهر

خصوصی

8

هنر مدیریت

1395

مشهد

دولتی

9

انتقال تکنولوژی

1395

ایلام

خصوصی

10

کاربرد روشهای نوین مدیریت در کشورهای در حال پیشرفت

1395

آبادان

دولتی

11

بهداشت روانی در محیط کار

1394

شیراز

خصوصی

12

اهمیت اطلاعات و کاربرد آن در مدیریت

1394

کرمان

دولتی

13

روشنگری تجربه در آموزش مدیریت

1394

رشت

خصوصی

14

مدیران ولزوم انعطاف پذیری

1394

ساری

دولتی

15

رهبری و اداره جلسات

1394

بابل

خصوصی

16

تکنیکهای جدید آینده نگری

1394

کرج

دولتی

17

ایجاد انگیزش برای بهبود و عملکرد افراد

1394

تهران

خصوصی

18

سازمانهای غیر رسمی و طرز برخورد با آنان

1394

ساری

خصوصی

19

ارتباط رسمی سازمان و نقش آن در افزایش کارائی و ایجاد تسهیلات

1394

تهران

دولتی

20

مدیریت ریسک و کارقرد آن در مدیریت

1394

ساری

خصوصی

21

روابط عمومی وتبلیغات

1394

تهران

خصوصی

22

تخیل وخلاقیت در مدیریت

1394

ساری

دولتی

23

استانداردهای خلاقیت

1394

ساری

دولتی

24

شبیه سازی سیستم ها

1394

تهران

دولتی

25

فرهنگ و جایگاه آن در مدیریت

1394

مشهد

خصوصی

26

خلاقیت ضرورت و کاربرد های آن

1394

مشهد

خصوصی

27

معجزه ارتباط موثر

1394

تهران

دولتی

28

الگوی توسعه منابع انسانی

1394

مشهد

خصوصی

29

مدیریت بحران

1394

شیراز

خصوصی

30

مشتری مداری

1394

تهران

دولتی

31

آشنایی با مقررات کار و تامین اجتماعی

1394

رشت

دولتی

32

کنترل سازمانهای مجازی

1394

گرگان

دولتی

33

بهسازی سازمانی

1394

آمل

خصوصی

34

هوش هیجانی

1394

بابل

خصوصی

35

سبکهای تفکر مدیران

1394

ساری

دولتی

36

مدل اقتضائی حرکت سرآمد

1394

مشهد

دولتی

37

نقش مهارتهای زندگی در موفقیت مدیران

1394

رشت

دولتی

38

چالشهای فراروی تصمیم گیری مدیران

1394

ساری

خصوصی

39

آثار منابع مدیریت انسانی بر توسعه فعالیتهای سازمان

1394

بابل

خصوصی

40

جستجو موثر در اینترنت و وب

1394

کرج

دولتی

41

ارائه الگویی جهت هدایت موثر سازمانها

1394

تهران

دولتی

42

بازاریابی هزاره سوم

1394

ساری

خصوصی

43

روش های 36 گانه تفکر خلاق

1394

تهران

خصوصی

44

کارآفرینی

1394

ساری

خصوصی

45

ارتقاء بهره وری سازمانها با رویکرد تعالی سازمانی

1394

تهران

خصوصی

46

رهبری هوشمندانه در هزاره سوم

1394

ساری

خصوصی

47

مدیریت و مهارتهای فکری

1394

ساری

خصوصی

48

مدیریت ذهن

1394

تهران

خصوصی

49

مدیریت خرید

1394

مشهد

خصوصی

50

نگرشی بر مدیریت نوین

1394

مشهد

خصوصی

51

مهارت رفتار جرات مندانه

1394

تهران

دولتی

52

مدیریت استرس

1394

مشهد

دولتی

53

مدیریت نگرش

1394

شیراز

دولتی

54

رموز موفقیت در کسب و کار

1394

تهران

خصوصی

55

روشهای کاربردی بهبود مدیریت

1394

رشت

خصوصی

56

مدیریت استراتژیک با نگرش سیستم فراگیر

1394

گرگان

دولتی

57

مدیریت دانش در سازمانهای نوین

1394

آمل

خصوصی

58

بازی های آموزشی مدیران

1394

بابل

خصوصی

59

شناخت هویت و تاثیر آن در اثربخشی مدیریت اجرایی

1394

ساری

دولتی

60

ایجاد سازمانهای پویا

1394

رشت

دولتی

61

بکارگیری تکنیک های کمی در منابع انسانی

1394

ساری

دولتی

62

اصول و فنون مذاکره

1394

بابل

خصوصی

63

هویت بصری برند

1394

کرج

خصوصی

64

در عصر رقابت مشتریان چگونه فکر می کنند

1394

تهران

دولتی

65

مدیریت چابک

1394

ساری

خصوصی

66

اشتباهات رایج مدیران

1394

تهران

خصوصی

67

برند سازی خدمات

1394

ساری

دولتی

68

برند سازی کالا

1394

تهران

خصوصی

69

دوره های آموزشی برندینگ

1394

ساری

خصوصی

70

دوره های آموزشی جذب مشتری

1394

ساری

دولتی

71

دوره های آموزشی فروش

1394

تهران

دولتی

72

دوره های آموزشی فروش مویرگی

1394

مشهد

دولتی

73

دوره های آموزشی مدیریت

1394

مشهد

خصوصی

74

دوره های آموزشی مذاکره

1394

تهران

خصوصی

75

دوره های بازاریابی

1394

مشهد

دولتی

76

راه های افزایش فروش

1394

شیراز

خصوصی

77

روانشناسی تبلیغات

1394

تهران

خصوصی

78

روانشناسی فروش

1394

تهران

دولتی

79

سمینار برند

1394

تهران

خصوصی

80

مدیریت ارتباط با مشتریCRM

1394

تهران

خصوصی

81

مدیریت استراتژیک

1394

تهران

دولتی

82

مدیریت بازارسازی

1394

تهران

دولتی

83

مدیریت برند

1394

تهران

دولتی

84

مدیریت منابع انسانی

1394

تهران

خصوصی

85

مذاکره

1393

تهران

خصوصی

86

مشاور بازاریابی

1393

تهران

دولتی

87

بازاریاب و فروشنده حضوری

1393

ایلام

خصوصی

88

مدیریت بازاریابی و فروش

1393

سنندج

خصوصی

89

مدیریت و سرپرستی سازمان

1393

تهران

دولتی

90

مدیریت منابع انسانی و رفتار با کارکنان

1393

کرج

خصوصی

91

مدیریت آموزشی

1393

اراک

خصوصی

92

مدیر فروش

1393

شیراز

دولتی

93

مدیریت ارتباط با مشتریCRM

1393

فسا

دولتی

94

بازاریاب

1393

استهبانات

دولتی

95

مدیریت روابط عمومی و سخنرانی

1393

مشهد

خصوصی

96

مدیریت رسانه

1393

کرمان

خصوصی

97

فروشنده

1393

زاهدان

دولتی

98

مدیریت ایده ها ی کسب و کارآفرینی

1393

تهران

خصوصی

99

مدیریت امور اداری

1393

شراز

خصوصی

100

مدیریت دانش

1393

بوشهر

دولتی

101

مدیریت مهارت های فردی مدیران

1393

اهواز

خصوصی

102

مدیریت تکنولوژی

1393

آبادان

خصوصی

103

نماینده فروش

1393

ماهشهر

دولتی

104

مدیریت ارتباط موثر و هوش هیجانی

1393

تهران

دولتی

105

مدیریت تحول

1393

تهران

دولتی

106

مدیریت نام تجاری و برند سازی

1393

تهران

خصوصی

107

تکنیک های فروش در ایران

1393

تهران

خصوصی

108

مدیریت ایمنی

1393

تهران

دولتی

109

مدیریت زمان

1393

تهران

خصوصی

110

مدیریت تکریم ارباب رجوع

1393

تهران

خصوصی

111

تحقیقات بازاریابی

1393

تهران

دولتی

112

آشنایی با اصول مارکتینگ

1393

تهران

خصوصی

113

مدیریت مذاکرات و جلسات

1393

تهران

خصوصی

114

تجارت الکترونیک

1393

تهران

دولتی

115

آشنایی با اسناد تجاری

1393

تهران

دولتی

116

آشنایی با تکنیک ارتباطی زبان بدن

1393

تهران

دولتی

117

اصول و استراتژی های بازاریابی

1393

تهران

خصوصی

118

مدیریت شایستگی

1393

تهران

خصوصی

119

مدیریت کارتیمی

1393

تهران

دولتی

120

مدیریت سبز

1393

تهران

خصوصی

121

مدیریت شهروندی

1393

تهران

خصوصی