دات نت نیوک

بهزاد حسین عباسی مدرس دوره های مدیریت در سازمان مدرس فروش، مدرس بازاریابی ، مدرس منابع انسانی ، مدرس اصول و فنون مذاکره ،زبان بدن، مدرس مدیریت ارتباط با مشتری CRM

مشاوره عارضه یابی تیم فروش و بازاریابی |مشاوره عارضه یابی منابع انسانی |مشاوره فروش|مشاوره بازاریابی|مشاوره تبلیغات|مشاوره راه اندازی کسب و کار| تلفن تماس:09121724677

 

آموزش بازاریابی آموزش فروش


مدرس بازاریابی فروش مذاکره برند کوچیبنگ زبان بدن

مدرس فروش بازاریابی برند مذاکره تبلیغات

Enter Title

بهزاد حسین عباسی

بهزاد حسین عباسی

بهزاد حسین عباسی

 

  

بهزاد حسین عباسی

بهزاد حسین عباسی

 


 

بهزاد حسین عباسی

بهزاد حسین عباسی

  

بهزاد حسین عباسی

بهزاد حسین عباسی

  

بهزاد حسین عباسی

بهزاد حسین عباسی

  

بهزاد حسین عباسی

بهزاد حسین عباسی

  

بهزاد حسین عباسی

بهزاد حسین عباسی