دات نت نیوک

بهزاد حسین عباسی مدرس دوره های مدیریت در سازمان مدرس فروش، مدرس بازاریابی ، مدرس منابع انسانی ، مدرس اصول و فنون مذاکره ،زبان بدن، مدرس مدیریت ارتباط با مشتری CRM

مشاوره عارضه یابی تیم فروش و بازاریابی |مشاوره عارضه یابی منابع انسانی |مشاوره فروش|مشاوره بازاریابی|مشاوره تبلیغات|مشاوره راه اندازی کسب و کار| تلفن تماس:09121724677

برنامه های روزانه رادیو مدیران ZOOM

برنامه 16 رادیو ZOOM شانزدهم فروردین- استراتژی و رشد کسب و کار
یکشنبه، 16 فروردین 1394 - 23:40
برنامه روزانه رادیو مدیریت ZOOM  شنبه 16 فروردین 1394 نام برنامه : استراتژی و رشد کسب و کار  تعداد دقیقه برنامه : 01:37دقیقه  حجم برنامه 04:49 MB  مجری برنامه :بهزاد حسین عباسی  ضبط برنامه توسط استودیو رادیو مدیران ZOOM    دریافت برنامه رادیو مدیران زوم
 برنامه 15 رادیو ZOOM پانزدهم فروردین-اهرم های مدیریت عملکرد
شنبه، 15 فروردین 1394 - 20:15
برنامه روزانه رادیو مدیریت ZOOM  شنبه 15 فروردین 1394 نام برنامه : اهرم های مدیریت عملکرد و تاثیر بر روی کارمندان تعداد دقیقه برنامه : 11:33دقیقه  حجم برنامه 03:31 MB  مجری برنامه :بهزاد حسین عباسی  ضبط برنامه توسط استودیو رادیو مدیران ZOOM  دانلود برنامه رادیو مدیران زوم  
 برنامه 14 رادیو ZOOM چهاردهم فروردین- جانشین در سازمان
شنبه، 15 فروردین 1394 - 20:10
برنامه روزانه رادیو مدیریت ZOOM  جمعه 14 فروردین 1394 نام برنامه : مشخص نمودن جانشین در سازمان تعداد دقیقه برنامه : 08:17دقیقه  حجم برنامه 02:36 MB  مجری برنامه :بهزاد حسین عباسی  ضبط برنامه توسط استودیو رادیو مدیران ZOOM  دانلود برنامه رادیو مدیران زوم
 برنامه 13 رادیو ZOOM سیزدهم فروردین-بهره وری و بودجه
شنبه، 15 فروردین 1394 - 20:07
برنامه روزانه رادیو مدیریت ZOOM پنج شنبه 13 فروردین 1394 نام برنامه : بهره وری و بودجه تعداد دقیقه برنامه : 02:44 دقیقه  حجم برنامه 08:12 MB  مجری برنامه :بهزاد حسین عباسی  ضبط برنامه توسط استودیو رادیو مدیران ZOOM  دانلود برنامه رادیو مدیران زوم  
برنامه 12 رادیو ZOOM دوازدهم فروردین- قهرمان مشتری مداری
شنبه، 15 فروردین 1394 - 20:03
برنامه روزانه رادیو مدیریت ZOOM چهارشنبه 12 فروردین 1394 نام برنامه : قهرمان مشتری مداری صدای مشتری تعداد دقیقه برنامه : 14:11 دقیقه  حجم برنامه 04:05 MB  مجری برنامه :بهزاد حسین عباسی  ضبط برنامه توسط استودیو رادیو مدیران ZOOM    دانلود برنامه رادیو مدیران زوم 
 برنامه 11 رادیو ZOOM یازدهم فروردین- بازاریابی جهانی چیست
دوشنبه، 10 فروردین 1394 - 23:57
برنامه روزانه رادیو مدیریت ZOOM سه شنبه 11 فروردین 1394 نام برنامه : بازاریابی جهانی چیست  تعداد دقیقه برنامه : 08:31دقیقه  حجم برنامه 02:43 MB  مجری برنامه :بهزاد حسین عباسی  ضبط برنامه توسط استودیو رادیو مدیران ZOOM    دانلود برنامه رادیو مدیران زوم  
برنامه 10 رادیو ZOOM  دهم فروردین- عامل مهم تاثیر گذار بر نظر مشتری
دوشنبه، 10 فروردین 1394 - 01:36
برنامه روزانه رادیو مدیریت ZOOM دو شنبه دهم فروردین 1394 نام برنامه : عامل مهم تاثیر گذار بر نظر مشتری تعداد دقیقه برنامه : 07:43دقیقه  حجم برنامه 02:20 MB  مجری برنامه :بهزاد حسین عباسی  ضبط برنامه توسط استودیو رادیو مدیران ZOOM    دریافت برنامه رادیو مدیران زوم
برنامه 9 رادیو ZOOM نهم فروردین-نقش مدیران ارشد در نوآوری
یکشنبه، 09 فروردین 1394 - 02:21
برنامه روزانه رادیو مدیریت ZOOM یک شنبه نهم فروردین 1394  نام برنامه : نقش مدیران ارشد در نظارت بر نوآوری شرکتها  تعداد دقیقه برنامه : 15:42دقیقه  حجم برنامه 04:49 MB  مجری برنامه :بهزاد حسین عباسی  ضبط برنامه توسط استودیو رادیو مدیران ZOOM    دریافت برنامه رادیو مدیران زوم  
برنامه 8 رادیو ZOOM هشتم فروردین- برنامه ریزی در مذاکرات
شنبه، 08 فروردین 1394 - 00:13
برنامه روزانه رادیو مدیریت ZOOM شنبه هشتم فروردین 1394  نام برنامه برنامه ریزی در مذاکرات  تعداد دقیقه برنامه : 08:07 دقیقه  حجم برنامه 02:32 MB  مجری برنامه :بهزاد حسین عباسی  ضبط برنامه توسط استودیو رادیو مدیران ZOOM    دانلود برنامه رادیو مدیران زوم 
برنامه 7 رادیو ZOOM  هفتم فروردین - قدرت مدیران و مدیران قدرتمند
شنبه، 08 فروردین 1394 - 00:09
  برنامه روزانه رادیو مدیریت ZOOM جمعه | هفتم  فروردین 1394  تمایز سازی در استراتژی و استراتژی متمایز تعداد دقیقه برنامه : 07:15 دقیقه  حجم برنامه 02:07 MB  مجری برنامه :بهزاد حسین عباسی  ضبط برنامه توسط استودیو رادیو مدیران ZOOM  دانلود برنامه رادیو مدیران زوم 
صفحه 6 از 7ابتدا   قبلی   1  2  3  4  5  [6]  7  بعدی   انتها   

آموزش بازاریابی آموزش فروش


مدرس بازاریابی فروش مذاکره برند کوچیبنگ زبان بدن

مدرس فروش بازاریابی برند مذاکره تبلیغات