دات نت نیوک
X

افزودن محتوا...مقاله دیجیتال مارکتینگ بهزاد حسین عباسی در مورد بازاریابی در صنعت خرما

 

مصاحبه روزنامه عصر مدرم شیراز در رابطه با سایت microfars اولین سایت شیرازی

مصاحبه روزنامه عصر مدرم شیراز در رابطه با سایت microfars اولین سایت شیرازی

مقاله در کنفرانس روابط عمومی 

مقاله در کنفرانس روابط عمومی

مقاله عارضه یابی بازاریابی (گام اول) در نشریه فرصت امروز

 

مدیریت ارتباط با مشتری crm در گپ‌و‌گفت با بهزاد حسین عباسی