دات نت نیوک
X

مصاحبه رادیو نما بابل با بهزاد حسین عباسی 

 

مصاحبه رسانه ها با بهزاد حسین عباسی

 

کارگاه بازاریابی و فروش جهت کارگزاری های بیمه سیستان و بلوچستان 

مصاحبه بهزادحسین عباسی با نشریات

بهزاد حسین عباسی مشاور مدیریت مشاور فروش مشاور بازاریابی مشاور دیجیتال مارکتینگ

بهزاد حسین عباسی مشاور مدیریت مشاور فروش مشاور بازاریابی مشاور دیجیتال مارکتینگ

 

مقاله دیجیتال مارکتینگ بهزاد حسین عباسی در مورد بازاریابی در صنعت خرما

 

مصاحبه روزنامه عصر مدرم شیراز در رابطه با سایت microfars اولین سایت شیرازی

مصاحبه روزنامه عصر مدرم شیراز در رابطه با سایت microfars اولین سایت شیرازی

 

مقاله در کنفرانس روابط عمومی 

مقاله در کنفرانس روابط عمومی

 

 

 

مدیریت ارتباط با مشتری crm در گپ‌و‌گفت با بهزاد حسین عباسی

 

بهزاد حسین عباسی مشاور مدیریت مشاور فروش مشاور بازاریابی مشاور دیجیتال مارکتینگ

 

بهزاد حسین عباسی مشاور مدیریت مشاور فروش مشاور بازاریابی مشاور دیجیتال مارکتینگ

 

بهزاد حسین عباسی مشاور مدیریت مشاور فروش مشاور بازاریابی مشاور دیجیتال مارکتینگ

 

بهزاد حسین عباسی مشاور مدیریت مشاور فروش مشاور بازاریابی مشاور دیجیتال مارکتینگ

 

بهزاد حسین عباسی مشاور مدیریت مشاور فروش مشاور بازاریابی مشاور دیجیتال مارکتینگ
 

بهزاد حسین عباسی مشاور مدیریت مشاور فروش مشاور بازاریابی مشاور دیجیتال مارکتینگ

 

بهزاد حسین عباسی مشاور مدیریت مشاور فروش مشاور بازاریابی مشاور دیجیتال مارکتینگ

 

بهزاد حسین عباسی مشاور مدیریت مشاور فروش مشاور بازاریابی مشاور دیجیتال مارکتینگ

 

بهزاد حسین عباسی مشاور مدیریت مشاور فروش مشاور بازاریابی مشاور دیجیتال مارکتینگ

 

نظرات دانشجویان راضی را حتما مشاهده فرمایید

مشاوره دیجیتال مارکتینگ مشاوره بازاریابی مشاوره فروش مشاوره بازاریابی مشاور مدیریت

مشاوره مدیریت مشاوره بازاریابی مشاوره دیجیتال مارکتینگ مشاوره فروش